Vesnice Libereckého kraje roku 2018

Volby do zastupitelstva obce se uskuteční dne 26. ledna 2019.

Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.

V naší obci Tatobity bude voleno 15 členné zastupitelstvo. Kandidátní listiny je třeba podat nejpozději do 21. listopadu 2018 do 16 hodin příslušnému registračnímu úřadu, tj. Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů je pro Tatobity stanoven takto: nezávislý kandidát 25 podpisů, sdružení nezávislých kandidátů 39 podpisů.

Veškeré vzory kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petiční vzor jsou k dispozici na OÚ, případně na internetových stránkách Libereckého kraje (www. kraj-lbc.cz ).