Masarykova škola Tatobity

Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

 

Každoročně se v září účastníme akce pořádané Pedagogicko – psychologickou poradnou Semily na vrcholu Kozákova. Letošní téma bylo: „V labyrintu vztahů“. Bohužel se akce díky COVID – 19 zrušila. A tak jsme se rozhodli, že využijeme krásného „babího léta“ a vydáme se na vrchol hory sami. Ve středu 23. 9. 2020 jsme tedy s dětmi vyrazili za krásného slunečného počasí na Kozákov. Po dvouhodinovém výstupu s několika přestávkami na pití a svačinku jsme si zde zahráli několik her. Jako výchovný poradce jsem se snažila, aby dětem hry něco daly, aby si uvědomily, jak důležitá je komunikace, dobré vztahy  a vzájemná spolupráce.

Pokračování

Milí rodiče, Vy asi víte, co je to, když bolí zuby? A vy, děti? Ano, ano, i náš kamarád drak Mraklák už poznal bolest zubů. V noci ze středy na čtvrtek totiž Mrakláka přepadla Mlsná. To je taková zvláštní bytůstka – nebytůstka, která přichází nejčastěji večer nebo v noci, je dotěrná a vlezlá a strašně špatně se jí člověk zbavuje. Pokračování

Už nám to zase začalo. Škola i školka jsou v plném proudu. Největší školáci počítají, až se z nich kouří, prvňáčci nacvičují psaní, čtvrťáci opakují násobilku, třeťáci se snaží rozpomenout na měkké a tvrdé souhlásky, druháci se pomalu rozpomínají na všechna písmenka, která se v loňském roce naučili. Malé Berunky se zdárně perou s tím novým neznámým pocitem strachu, kdy se na celý den odloučí od maminky a tatínka. No a Ještěrky? Ty už se zabydlely a vesele se pouští do úkolů, které jim pomohou přiblížit se k tomu velice důležitému životnímu kroku…

Pokračování

Sotva jsme se přivítali ve škole, už jsme z ní zase zmizeli😀 Jako každoročně jsme i letos zahájili školní rok Výletem za poznáním (sama sebe). Ze školy jsme vyjeli 2. září a cílem nám letos byla chata Bára na Benecku. Cílem Výletu za poznáním je začlenit nové prvňáky do školy a průběžně plnit plány environmentální výchovy a minimálního preventivního programu. Po celé tři dny jsme proto soutěžili, hráli si, plnili různé úkoly a vyplňovali testy. Počasí bylo letos nádherné, a tak jsme splnili vše, co jsme si předsevzali.

Pokračování

V úterý 1. září 2020 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku. A letos proběhlo netradičně. Během prázdnin jsme totiž ve škole pilně pracovali, abychom se mohli zapsat do dějin tatobitského školství😀 Podařilo se nám sehnat potřebná razítka a díky kvalitní práci stavbařů, topenářů a malířů jsme během prázdnin proměnili ložnici MŠ v novou třídu Ještěrek😀 Takže se slušelo zahájit nový školní rok tak, aby skutečnost, že poprvé v dějinách tatobitské školy máme dvě třídy, nezůstala zapomenuta.

Pokračování

Konec školního roku se i u nás Berušek nezadržitelně blíží. Proto jsme se vydaly na poslední rozlučkový výlet vlakem až do daleké Zoo Chleby. Pokračování