Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Zde budeme vkládat pracovní listy pro 1. a 2. ročník a pracovní listy a poslechové věci pro AJ 3. – 5. ročník:

1. ročník – SLABIKY

1. ročník – Písmeno Ll

1. ročník – SLABIKY s L

1. ročník – Písmeno S

1. ročník – SLABIKY se S

1. ročník – Písmeno P

1.ročník – úkoly na týden 1. 3. – 5. 3.

1. roč – úkoly 8. 3. – 12. 3.

1. roč. – písmeno Řř

1. ročník – písmeno Gg

1. ročník – písmeno Ff

2. ročník – SLOVO

2. ročník – HLÁSKY

2. ročník – GEOMETRIE

2. ročník – úkoly na týden od 1. 3. do 5. 3.

2. roč – úkoly na týden 8. 3. – 12. 3.

AJ – ÚKOLY -3 ., 4., 5. roč. od 1. 3. do 5. 3.

AJ – 3., 4., 5. ročník – 8. 3. – 12. 3.

3. roč. – AJ TEST

3. roč. – TEST 7 -9 lekce

3. ročník – AJ – přídavná jména – Unit 8

3. ročník – AJ – Unit 9

3. roč. – SLOVÍČKA 10. lekce – Clothes

3. ročník – Lekce 11 – SLOVÍČKA

4.. ročník – AJ SLOVESA

4. ročník – TEST AJ

4. ročník – SLOVÍČKA

4. ročník – Slovíčka – Lekce 5

AJ – 4. ročník – slovíčka – Lekce 7

4, roč. – AJ slovíčka 8. lekce

4. roč. – TEST 7 – 9. lekce

4. roč. – AJ – OSOBNÍ ZÁJMENA

4. roč. – SLOVÍČKA – Lekce 10

5. roč. – AJ TEST

5. ročník – památky AJ

5. roč. – Sloveso TO BE

5. ročník – AJ – str. 37

5. roč. – TEST 3. lekce

5. ROČ. – The time

5. ročník – SLOVÍČKA – My day

 

poslech AJ – 3. ročník – 3. roč. Chatterbox  4. ročník – 4. roč. Chatterbox  5. ročník – Projekt 1 – lekce 1-3  Projekt 1 – lekce 4-6

 

 

Print Friendly, PDF & Email