Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

ZŠ 2017/2018

Ve čtvrtek 12. dubna proběhl v I. třídě zápis budoucích prvňáčků. Spolu s paní učitelkou jsme zapsali čtyři nové žáky. A jak probíhal zápis? Děti se nám vždy nejprve představily a zarecitovaly básničku. Potom jsme je vyzkoušeli, zda najdou dva stejné obrázky a společně jsme se vydali na pohádkovou stezku. Letos na děti čekaly čtyři pohádkové postavy – čarodějnice Adéla, Sněhurka Zuzana, princezna Elsa Maruška a pirátka Klára, které se svého úkolu zhostily na výbornou a i touto cestou jim moc děkuji za pomoc. Pirátka Klára se jich ptala na zvířátka a jejich mláďátka, čarodějnice Adéla je vyzkoušela ze znalosti geometrických tvarů a barev, Sněhurka Zuzana po nich chtěla rozdělit různé druhy ovoce a zeleniny a princezna Elsa Maruška se jich ptala na znalosti číslic a písmen.

Pokračování

Na začátku školního roku se někteří školáci přihlásili na nový kroužek vaření.

Za celou dobu si vyzkoušeli uvařit spoustu jídel různého druhu, tak například hamburger, jahodovou polévku, bramboráky a mnoho dalšího.

Od začátku si vedli velmi šikovně a s odhodláním, proto jsme si pro malé začínající kuchaře připravili soutěž, ve které budou moci předvést své kulinářské umění – Prostřeno. 

Pokračování

Po Dnu otevřených dveří ve školce proběhl v pátek 23. března nově i Den otevřených dveří ve škole. Cílem bylo ukázat rodičům, jak se učíme a jaké metody používáme.

I když nejsme striktně zaměřeni na jednu metodu (v matematice například na Hejného metodu), v naší výuce se prvky všech nových směrů objevují, a proto jsme se rozhodli, že necháme zájemcům nahlédnout do našich hodin. Nabízené možnosti využili dva rodiče a soudě podle ohlasů byli spokojeni a překvapeni, jak pěkně výuka funguje, jaká je ve třídě o hodinách klidná a milá atmosféra a jak jsou děti naučené samostatně pracovat a hbitě reagovat na učitelovy otázky.
Myslím si, že i ze Dne otevřených dveří ve škole by se do budoucna mohla stát pěkná tradice:-)

V úterý 28. listopadu jsme ve škole přivítali vzácnou návštěvu. V rámci projektu Děti dětem – Bali – Česká republika jsme ve škole přivítali autorku projektu Kateřinu Poršovou a realizátorku projektu (průvodkyni a učitelku, která na Bali po většinu roku působí) Šárku Hlouškovou. Paní Hloušková si pro nás připravila poutavé vyprávění o životě na Bali. Žije kousek od sopky, která se zrovna v této době opět probudila k životu, a vyprávěla nám o celém ostrově – jaké tam jsou památky, jak tam žijí obyčejní lidé, jak se místní děti učí a jaké mají podmínky k učení i zábavě, ukázala nám zvířátka, ovoce i jejich denní stravu a trpělivě odpovídala na naše zvídavé otázky.

Pokračování

V pátek 22. září 2017 jsme se zúčastnili akce PPP Semily v rámci MPP nazvané Naše tělo v bezpečí. 
Ráno jsme se všichni sešli ve škole a vyrazili jsme na Kozákov. Počasí nám přálo, takže vrchol Kozákova jsme viděli už po hodině a půl. A to jsme stihli po cestě i malinko posvačit:-)
A jaké aktivity na vrcholu Kozákova nás čekaly?

Pokračování

Ve školním roce 2017/2018 nám nastoupilo 29 žáků.

Do I. třídy chodí 8 žáků (1. ročník – 3 žáci, 2. ročník – 5 žáků),

do II. třídy nastoupilo 21 žáků (3. ročník – 6 žáků, 4. ročník – 4 žáci a 5. ročník – 11 žáků).

Doufám, že budou všichni ve škole spokojení a usměvaví 🙂

Pokračování

Jako již každoročně i letos jsme na začátku školního roku vyrazili na Výlet za poznáním (sama sebe) – letos jsme opět zamířili do Hejnic do Mezinárodního centra duchovní obnovy.
Cílem Výletu za poznáním je začlenit nové prvňáky do školy a průběžně plnit plány environmentální výchovy a minimálního preventivního programu.
Po celé tři dny jsme proto soutěžili, hráli si, plnili různé úkoly a vyplňovali testy. Počasí bylo letos proměnlivé, ale i tak jsme splnili vše, co jsme si předsevzali. 
Ve středu jsme se po ubytování a obědu vydali na krátký výlet – přes Lázně Libverda jsme vyšli až k Obřímu sudu, kde jsme s úsměvem a první hrou přečkali dešťovou přeháňku, podívali se do místního minizoo a přes kolonádu jsme se před večeří vrátili zpátky do Hejnic. Po návratu jsme povečeřeli a přesunuli jsme se do auly, kde jsme hráli Riskuj a moc jsme se při tom pobavili. Pak už jsme se uložili do postýlek a těšili se na celodenní výlet:-)

Pokračování

V pondělí 4. září 2017 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku ve škole i školce. Do školy jsme přivítali tři nové prvňáčky a do školky přibylo šest nových Berušek.
Pevně věřím, že letošní školní rok bude minimálně stejně úspěšný jako ten loňský, děti budou ve škole spokojené a nebude jim mizet úsměv z tváře.

Pokračování