Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Poloha školy: 

Naše základní a mateřská škola má v Tatobitech dlouholetou tradici. Budova školy se nachází uprostřed velké zahrady a parku, v blízkosti přírody. Nedaleko školy je autobusová zastávka.

Vybavení školy:

V budově se nachází v 1. patře 2 třídy, 1 ložnice pro děti z mateřské školy a v přízemí je mateřská škola, kuchyň, jídelna, tělocvična a školní družina. Součástí velké zahrady jsou houpačky, kolotoč, pískoviště, prolézačky a skluzavka, kde za pěkného počasí tráví čas děti z mateřské školy a školní družiny. U školy je také víceúčelové hřiště, které přednostně využívají školáci i děti MŠ. Škola je vybavena 10ti počítači a trvale připojena na Internet.

Organizace výuky:

Základní škola je organizovaná jako dvojtřídní a školu navštěvují žáci 1. až 5. ročníku.  V jedné třídě jsou společně tři ročníky, ve druhé jsou ročníky dva. Do dvou oddělení mateřské školy docházejí děti zpravidla od 3 do 6 let. 

Výhody školy:

Předností naší školy je především nízký počet žáků ve třídě a možnost častého aktivního zapojení žáka do výuky. S tím spojený individuální přístup k dítěti. Ve škole je rodinné prostředí, všichni se navzájem znají a učitelé mají vždy přehled o všech žácích. Tím je z větší části vyloučena šikana.
Velkou výhodou jsou bezplatné zájmové útvary sportovního, hudebního, technického a jazykového zaměření, které probíhají v rozmezí od 12h do 15h.
Další výhodou je blízkost přírody a její rychlá a bezproblémová dostupnost.
V neposlední řadě je dobré vyzdvihnout, že žáci ze základní školy a děti z mateřské školy se často potkávají v budově školy a na společných akcích, což vytváří základ dobrých vztahů mezi dětmi, atmosféru bezpečí a tolerance.

Cíle vzdělávání a výchovy:

Hlavním cílem je vytvořit kvalitní základ pro další vzdělávání a zajistit plynulý přechod na 2. stupeň základní školy. 
Prioritami je výuka anglického jazyka od mateřské školy s návazností v 1. ročníku základní školy. Vedení dětí ke sportovním, hudebním, technickým a uměleckým zájmům (viz. zájmové útvary a bruslení, lyžování, plavání).

Zájmové útvary ZŠ:

 • Anglický jazyk od 1. ročníku
 • Základy atletiky
 • Míčové hry
 • Počítače
 • Ruční práce
 • Zobcová flétna

 Zájmové útvary MŠ:

 • Anglický jazyk pro předškolní děti
 • Zobcová flétna

 Akce ZŠ a MŠ během roku:

 • Výlet za poznáním (sama sebe) (ZŠ)
 • Pečení a zdobení vánočních perníčků (MŠ, ZŠ)
 • Rozsvěcení vánočního stromu, trhy (MŠ, ZŠ)
 • Vánoční besídka (MŠ, ZŠ)
 • Karneval (MŠ, ZŠ)
 • Pečení masopustních koláčů (MŠ, ZŠ)
 • Krakonošova jízda, Masopust (MŠ, ZŠ)
 • Vítání jara – vynášení Moreny (ZŠ)
 • Rej čarodějnic (MŠ, ZŠ)
 • Bobřík odvahy (MŠ)
 • Den tatínků (MŠ)
 • Indiánský týden (MŠ)
 • Dopravní výchova (MŠ, ZŠ)
 • Bruslení (ZŠ)
 • Lyžování (ZŠ)
 • Plavání (ZŠ)
 • Výlety po České republice (MŠ, ZŠ)
 • Návštěva kina, divadla, muzea (MŠ, ZŠ)
Print Friendly, PDF & Email