Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

ZŠ 2020/2021

V pondělí 21. 6. 2021 jsme se vydali v rámci výchovného poradenství na výlet po okolí spojený  s hrami. Sluníčko pěkně připalovalo, a tak jsme se snažili najít stín. Zamířili jsme do lomu na Slavku, kde jsme si zahráli první tři hry. Nejprve byla tzv. „Provázková“. Děti se postavily do kruhu. Jedno z nich dostalo do ruky klubko provázku a mělo dát provázek svému kamarádovi a stoupnout si na jeho místo (svůj kousek provázku stále drželo). Takto si klubko děti předávaly, dokud nebyl provázku konec. Hra nám všem ukázala, kdo s kým kamarádí, kdo má nejvíce nebo naopak nejméně kamarádů. Zahráli jsme si obměnu hry – kdo tě nejvíc zlobí a musíš říci čím. Druhá hra byla zaměřená na dvojice vlastností. Každé dítě dostalo papírek s vlastností a muselo si najít svoji dvojici. I u této hry jsme tvořili různé obměny – najdi si svou pohádkovou bytost, své zvířátko atd. Nakonec jsme si zahráli „Molekuly“ – děti se sdružovaly do skupinek podle instrukcí paní učitelky. Hra byla zaměřena hlavně na rychlost a postřeh.

Pokračování

V pátek 18. června jsme vyrazili na školní výlet na Kuks.

Z této věty by se na první pohled mohlo zdát, že jsme absolvovali zámeckou prohlídku špitálního komplexu na Kuksu včetně seznámení se se sochami Matyáše Brauna. Ale ouha – vše bylo trošku jinak a kolem soch jsme kvůli nedostatku času jen prošli…

Pokračování

Z rozhodnutí MŠMT platí od 3. 5. 2021 nová opatření (viz. příloha).

V mateřských školách od 3. 5. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Testování

▪ preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu.

2021_04_30 – Informace pro školy a školský zařízení_změny ke 3. 5_final!

 

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 12. dubna 2021 začíná pro většinu z Vás opět prezenční výuka (týká se to předškoláků a VŠECH žáků ZŠ). Pochopitelně – budeme muset dodržovat určitá pravidla, ale pokud se budeme všichni chovat zodpovědně (opravdu bych byl rád, aby děti/žáci s příznaky onemocnění do školy nedocházeli, neboť při jejich či naší pozitivitě riskujeme uzavření části nebo celé školy), dočkáme se konce školního roku v lavicích a na hřišti🙂

Takže co budeme muset dodržovat a jaká bude organizace dnů příštích?

Pokračování

Vážení rodiče,

mimořádná situace si žádá mimořádná opatření. Jelikož nikdo neví, jak dlouho budou mimořádná opatření trvat, je nutné přijmout takové kroky, které by zabezpečily chod školy i po konci mimořádných opatření. Aktuálně se to týká zápisu do 1. ročníku a přijímání do MŠ. Pokud se Vás jedno nebo druhé týká, postupujte následovně. Pokračování

Na základě včerejšího jednání vlády pokračujeme v distanční výuce v plném rozsahu (1. – 5. ročník). Situace je alespoň z mého pohledu velmi nepřehledná a nepředvídatelná, neboť nevím, jak dlouho a v jakém režimu budeme takto pokračovat, takže jsem se rozhodl změnit systém výuky a uzpůsobit ho tak, aby v něm bylo možno pokračovat co nejdéle. Důraz kladu na efektivitu a na co největší záběr vyučovaných předmětů. Přihlašovací údaje jednotlivých učitelů zůstávají stejné, jen se mění časy přihlašování jednotlivých skupin.

V případě nejasností mě kontaktujte a já se Vám to pokusím případně dovysvětlit.

Přeji Vám pěkný víkend a těším se, že se co nejdříve uvidíme osobně🙂

Pokračování