Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Jak autor předeslal v předchozím článku, strávily Ještěrky hodinu a půl na dopravním hřišti a pilně se učily základům dopravní výchovy.  Nejprve si s lektory důkladně zopakovaly, která že je to vlastně pravá a levá ruka (určité mezery by tu byly…😀) a na rozehřátí si potrénovaly slalom a držení rovnováhy. Spolu s lektory si všechny děti prošly dopravní značky na hřišti a zanedlouho již předškoláci kontrolovali hustotu duší (některé z dětí dostali za domácí úkol duše s tatínky doma dopumpovat) a vzápětí osedlávali své bicykly a vydávali se na trasu. Mladší děti plnily svědomitě svoji roli chodců a pečlivě se rozhlížely na obě strany, zda mohou bezpečně přejít na druhou stranu vozovky. Po svačině a hrátkách na školní zahradě jsme se s Ještěrkami na fotbalově – dopravní hřiště ještě vrátili, abychom se podívali, jak si školáci opakují dopravní značky a jak se učí ošetřovat různá zranění. Né, nemějte strach, děti, to vážně není opravdová krev!

Print Friendly, PDF & Email