Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V pondělí 21. 6. 2021 jsme se vydali v rámci výchovného poradenství na výlet po okolí spojený  s hrami. Sluníčko pěkně připalovalo, a tak jsme se snažili najít stín. Zamířili jsme do lomu na Slavku, kde jsme si zahráli první tři hry. Nejprve byla tzv. „Provázková“. Děti se postavily do kruhu. Jedno z nich dostalo do ruky klubko provázku a mělo dát provázek svému kamarádovi a stoupnout si na jeho místo (svůj kousek provázku stále drželo). Takto si klubko děti předávaly, dokud nebyl provázku konec. Hra nám všem ukázala, kdo s kým kamarádí, kdo má nejvíce nebo naopak nejméně kamarádů. Zahráli jsme si obměnu hry – kdo tě nejvíc zlobí a musíš říci čím. Druhá hra byla zaměřená na dvojice vlastností. Každé dítě dostalo papírek s vlastností a muselo si najít svoji dvojici. I u této hry jsme tvořili různé obměny – najdi si svou pohádkovou bytost, své zvířátko atd. Nakonec jsme si zahráli „Molekuly“ – děti se sdružovaly do skupinek podle instrukcí paní učitelky. Hra byla zaměřena hlavně na rychlost a postřeh.

Po vyčerpávajícím běhání jsme si dali v altánku svačinu a vyrazili přes louku do lesa na Slavku, kde jsme si na cestě zahráli ještě další dvě hry. Jedna z nich byla „Řetězová reakce“  – jedeno z dětí k sobě zavolá někoho jiného, kdo se mu nějakým způsobem podobá např. nosí brýle, má bílé tričko, nemá rád lež, těší se na prázdniny atd. Cílem hry si je uvědomit, kolik toho mají s ostatními společného, co je baví, co se jim nelíbí. Nakonec jsme si zahráli „Tichou poštu“. Ale pozor, nešeptali jsme, ale předváděli pantomimou dané slovo (věc, zvíře). Výlet jsme zakončili sladkou tečkou 🙂 – nanukem u místní čerpací stanice. Myslím, že jsme si všichni pondělní dopoledne užili.

Print Friendly, PDF & Email