Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Aby se hledající před silami bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další předměty. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říká “noc čarodějnic”.

I v naší ŠD se stalo tradicí připomenout si tento magický den. Děti v rámci pracovní a výtvarné výchovy vyráběly a kreslily čarodějnice, které se jim moc povedly. V pátek 29. dubna i na naši školní zahradu zavítaly malé čarodějnice i čarodějové. Hravé dopoledne bylo zahájeno jejich promenádou. Poté následovaly soutěže – hod krysy do kotle, lovení pavouků, házení kruhů na tyč, kreslení čarodějnice a překážková dráha s koštětem. Děti po splnění každého úkolu dostaly sladkou odměnu. Na závěr jsme si opekli vuřty.

Přeji Vám ze všeho nejvíce, ať přežijete ve zdraví čarodějnice.

 

 

Print Friendly, PDF & Email