Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Ani v květnu se Ještěrky nenudily a zažily mnoho zábavy. Na začátku měsíce jsme si s dětmi povídali o rodině a netradičně jsme oslavili svátek maminek na školní zahradě. Také jsme oslavili Pepíkovy narozeniny a Anetčin svátek.
Také jsme si pořádně zasportovali a řídili se mottem  „sportem ku zdraví“, které nás provázelo i při trénování na turnovský trojboj.
Na vycházkách jsme pozorovali hmyz a natrefili i na majku obecnou, o které teď už všichni víme, že je jedovatá. Povídali jsme si také o zvířatech, která žijí v zoo a o živočiších v podmořské říši.
Užívali jsme si sluníčko na školní zahradě a legraci   v plaveckém bazéně v Jičíně.
Navštívili jsme mysliveckou výstavu v Kulturním domě v Tatobitech, na které jsme si mohli prohlédnout různá paroží. Poté jsme se přesunuli do Malířovy zahrady, kde pro nás byla připravená dobrodružná vědomostní stezka.
Na konci května jsme vyrazili otevřít naši tatobitskou studánku a snažili jsme se splnit všechny úkoly, které pro nás Studánková víla připravila a nakonec jsme jí pomohli studánku vyčistit.

Květen nám utekl jako voda a my se těšíme, co nám přinese červen.

otože většinu názvů zvířat i rostlin znaly.

Print Friendly, PDF & Email