Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Abychom si čarodějné veselí neužívali sami, pozvali jsme na odpoledne i naše postarší rodinné čarodějnice a čaroděje, aby i oni mohli mít alespoň pár čarodějných jiskřiček v očích :-).
Nejprve jsme si společně vyrobili košťata, která byla nezbytnou součástí pro zdárné splnění všech připravených úkolů. A protože správná čarodějnice a správný čaroděj nikdy nelétá sám, ale se svým zvířecím kolegou, i my jsme své zvířecí kamarády namalovali a pořádně připevnili na příď koštěte a už jsme se mohli připravit k začátku letecké zkoušky :-).

Podle barevných fáborek a šipek jsme postupovali od úkolu k úkolu, startovali jsme košťata podle kouzelné formule, předváděli jsme manipulaci s koštětem přímo za letu, až jsme doletěli na Slavku, kde pro nás bylo připravené ohniště, na kterém jsme si opekli špekáčky a pořádně se po tak náročném dni nabaštili :-). A nesmím zapomenout, že všichni jsme zdárně splnili letecké zkoušky, a tak i obdrželi letecký průkaz, který nám dává oprávnění létat po nebi sem a tam :-)… šťastný let 🙂 

Vendula Zunová

Print Friendly, PDF & Email