Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Po Dnu otevřených dveří ve školce proběhl v pátek 23. března nově i Den otevřených dveří ve škole. Cílem bylo ukázat rodičům, jak se učíme a jaké metody používáme.

I když nejsme striktně zaměřeni na jednu metodu (v matematice například na Hejného metodu), v naší výuce se prvky všech nových směrů objevují, a proto jsme se rozhodli, že necháme zájemcům nahlédnout do našich hodin. Nabízené možnosti využili dva rodiče a soudě podle ohlasů byli spokojeni a překvapeni, jak pěkně výuka funguje, jaká je ve třídě o hodinách klidná a milá atmosféra a jak jsou děti naučené samostatně pracovat a hbitě reagovat na učitelovy otázky.
Myslím si, že i ze Dne otevřených dveří ve škole by se do budoucna mohla stát pěkná tradice:-)

Print Friendly, PDF & Email