Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května se konal jedenáctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2018. Do nové dekády i Vlastík vstoupil v novém hávu. Z organizačních důvodů se centrem místo tatobitské školy stal tatobitský kulturní dům, kde všichni zúčastnění spali, jedli a odkud vyráželi plnit venkovní úkoly, které si pro ně Vlastík přichystal. 
Letos se nám sešlo symbolických jedenáct týmů od Liberce po Mladou Boleslav. Je dobře, že si Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených škol a ty se k nám rok co rok vracejí. A co že to ten Vlastík je?


Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k poznání místa, ve kterém žijeme.

První den po slavnostním zahájení, které se letos konalo díky krásnému počasí v prostoru u víceúčelového hřiště u školy, na děti čekalo první soutěžní klání s názvem Neznámé osoby. Podle indicií musely jednotlivé týmy zjistit, o jakou osobu se jedná. A pak už následoval přesun do sálu, kde na jedenácti stolech čekaly na naše Vlastíky první protokoly.

Po nich se všechny týmy přesunuly do nedaleké Malířovy zahrady, kde proběhla Štafeta vědomostí. Na čerstvém vzduchu a v pěkném prostředí se děti proskočily a znova se vrátily do sálu k druhé části protokolů. Těsně po poledni jsme všichni zasedli k obědu v Restauraci U Studničků a po krátké poobědové relaxaci vyrazili všichni soutěžící opět do terénu. Cílem odpolední strategické hry bylo postavení mrakodrapu:-) V nedalekém lese tak během odpoledne vyrostlo jedenáct staveb, které určitě přečkají nejednu bouři. Před večeří už na naše Vlastíky čekala poslední bodovaná aktivita dne „Chcete být nejlepším Vlastíkem?“ inspirovaná známou televizní hrou a modifikovaná do našich podmínek. Ani zde však nechyběl charismatický moderátor, hlasovací zařízení a potřebné napětí… To už se k dětem připojily i doprovázející paní učitelky, které se vrátily z celodenního vědomostně-poznávacího výletu, který si pro ně připravila paní starostka. Celý výlet pak zakončily prohlídkou expozice Stará škola nacházející se v půdních prostorách tatobitské školy.

Po večeři jsme už nesoutěžili. To ale neznamená, že program skončil. Naši Vlastíci se rozdělili do dvou skupin a vystřídali se u ukázky kapuery

a kurzu první pomoci,

neboť Vlastík je nejen zdatný ve vlastivědě, ale je i fyzicky obratný a znalý zásad první pomoci, aby mohl kdykoli pomoci svým kamarádům:-) Dětem se obě aktivity velice líbily, ale bylo znát, že už jsou po celém dnu unavené. Během chvíle se celý sál ponořil do ticha, které rušilo jen oddechování spících dětí…
Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět se vrhly do soutěžení. Čekala je třetí, závěrečná část protokolů a příprava na závěrečný úkol. Letošní ročník se nesl ve znamení Magické osmičky, takže všechny týmy dostaly za úkol vytvořit plakát k zadanému tématu.

Například jeden tým (Turnov – ulice 28. října) tvořil plakát k roku 1918 a pro ostatní týmy si připravil i otázky k dané problematice. Odpovědi na ně byly „schované“ na plakátu. Kromě rychlosti šlo i o postřeh a dovednost vyhledat požadovanou informaci v textu. Nových informací pro všechny soutěžící tak bylo opravdu hodně a Vlastíci si tu osvojili spoustu nových dovedností. A o to nám jde. I hravou formou se dá hodně naučit a tato soutěž je toho dokladem. Vlastík opět dokázal, že motto celé soutěže není jen fráze, ale že dochází i k jeho praktickému naplnění:-)
Po obědě na všechny už čekalo jen slavnostní zakončení a oznámení výsledků.

Celkové pořadí bylo následující – vítězem dvoudenního klání se letos stali Vlastíci z Liberce – Husovy ulice, stříbrní skončili Vlastíci z Turnova – Žižkovy ulice a bronzový byl tým z Liberce – Kaplického ulice. Dále se poskládaly týmy z Velkých Hamrů, Tatobit, Turnova – ulice 28. října, Mašova, Dobrovice, Železného Brodu, Koberov a Mírové pod Kozákovem – Bělé. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti sponzorů (moc jim děkuji a velmi si jejich náklonnosti k celé akci vážíme) ještě každý účastník dostal tašku propagačních materiálů a nějakou tu drobnost a sladké překvapení.
Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazánkové za pamětní medaile a Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez jejich pomoci by to určitě nešlo, a poděkování si bezesporu zaslouží i celý personál Restaurace U Studničků za ochotu, milý přístup a chutnou krmi. Moc si jich všech za to vážím a velice jim děkuji. Děkuji také agentuře Hobit za organizaci a paní Lence Roštejnské za dva dny, kdy pilně natáčela, aby pro všechny mohla udělat DVD záznam z Vlastíka 2018.
Všem ještě jednou děkuji a věřím, že za rok se tu spolu zase všichni sejdeme, tentokráte u dvanáctého ročníku soutěže Vlastík 2019:-) 

Print Friendly, PDF & Email