Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tatobity,

jejíž činnost vykonává Masarykova základní školy

a mateřská škola Tatobity,

příspěvková organizace, pro školní rok 2018/2019:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE – ROZHODNUTÍ
13/18 přijat/a
14/18 přijat/a
15/18 přijat/a
16/18 přijat/a
17/18 přijat/a
18/18 přijat/a
19/18 přijat/a
20/18 přijat/a
21/18 přijat/a

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 15. 5. 2018. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.
V Tatobitech dne 10. května 2018
Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

Print Friendly, PDF & Email