Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Ve čtvrtek 12. dubna proběhl v I. třídě zápis budoucích prvňáčků. Spolu s paní učitelkou jsme zapsali čtyři nové žáky. A jak probíhal zápis? Děti se nám vždy nejprve představily a zarecitovaly básničku. Potom jsme je vyzkoušeli, zda najdou dva stejné obrázky a společně jsme se vydali na pohádkovou stezku. Letos na děti čekaly čtyři pohádkové postavy – čarodějnice Adéla, Sněhurka Zuzana, princezna Elsa Maruška a pirátka Klára, které se svého úkolu zhostily na výbornou a i touto cestou jim moc děkuji za pomoc. Pirátka Klára se jich ptala na zvířátka a jejich mláďátka, čarodějnice Adéla je vyzkoušela ze znalosti geometrických tvarů a barev, Sněhurka Zuzana po nich chtěla rozdělit různé druhy ovoce a zeleniny a princezna Elsa Maruška se jich ptala na znalosti číslic a písmen.

Poté následovala grafomotorická cvičení a vyprávění pohádek podle obrázků. Na závěr si děti zahrály na malíře a namalovaly nám barevnými křídami na tabuli postavu. A jelikož každá práce zaslouží odměnu, dostaly i ony dárečky, které jim vyrobili jejich starší kamarádi.
A na koho se bude paní učitelka těšit? Budoucími prvňáky jsou Nikol Egrtová, Jan Kudrnáč, Marie Nezdarová a Barbora Zunová

Print Friendly, PDF & Email