Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Den otevřených dveří

Na Zelený čtvrtek se dveře naší školky otevřely pro úplně nové Berušky.  A že jich přiletělo 🙂. Protože naše veliké Berušky schvátila epidemie neštovic, nemohly nové malé Berunky přivítat, ale přesto pro ně připravily hračky a činnosti, o kterých si myslely, že by je mohly bavit. A opravdu. Děti si mohly ozdobit vejduňky, tento úkol velice zaujal malou Adélku, která stále natírala lepidlem a možná, že kdyby ji maminka nepřemluvila, natírala by dodnes 😀. I malý Matyášek maloval barvami tak dlouho, dokud neměl vejduňky od všech barev 😉. Potom si mohly vyrobit zajíčka i slepičku z ruličky papíru, chlupatých drátků a peří. Všem dětem i rodičům se velice dařilo a doufáme, že výrobky jim alespoň malinko přispěly k velikonoční výzdobě. Jsme moc rádi, že je o naši školku takový zájem a že i snad v příštím roce budete moci vídat školní zahradu plnou vesele poletujících slunéček sedmitečných 😉.

Print Friendly, PDF & Email