Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková organizace oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo po telefonické konzultaci získat od ředitele školy) pro 2. kolo je nutné závazně podat do 1. 7. 2020.

Vyplněnou Žádost (včetně potvrzení od lékaře!!!) vhoďte do stanoveného termínu do poštovní schránky u hlavního vchodu školy. Pokud máte elektronický podpis, můžete Žádost poslat i mailem nebo datovou schránkou. Dne 3. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 se dostavte do ředitelny školy, kde můžete využít procesního práva vyjádřit se k podkladům Rozhodnutí a zároveň budete informováni o termínu, kdy si budete moci Rozhodnutí vyzvednout.

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

2020_2021 – kritéria – 2. kolo

2020_2021 – žádost o přijetí do MŠ – 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání (2. KOLO) v MŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE ROZHODNUTÍ
34/20 přijetí – 4
35/20 přijetí – 4
36/20 přijetí – 4
37/20 přijetí – 4
38/20 přijetí – 4
39/20 přijetí – 4
40/20 přijetí – 5
41/20 přijetí – 5
42/20 přijetí – 5
43/20 přijetí – 6
44/20 přijetí – 6

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy pro 2. kolo (viz. web a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 3. 7. 2020. V tento den od 8:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.

Jelikož bude otevřena nová třída MŠ, vyhlašuje ředitel školy v souladu s platnými školskými předpisy konkurzní řízení na post učitelka MŠ. Své žádosti adresujte na skola@tatobity.cz nebo je doručte osobně řediteli školy.

V Tatobitech dne 1. července 2020

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

Print Friendly, PDF & Email