Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Mgr. Pavel Vaněk, MBA

Od 2. října začínají ve škole a školce fungovat kroužky:

ŠKOLKA

 anglický jazyk: průběžně dopoledne dle ŠVP PV

logopedie: individuálně dle potřeby

ŠKOLA

 anglický jazyk: pátek – 1. ročník 12:30 – 13:15, 2. ročník 13:15 – 14:00

zumba: úterý 15:30 – 16:30

flétna: středa (1. – 2. ročník) a pátek (3. – 5. ročník) – v rámci a případně po HV

míčové hry – házená: pondělí 1x za 14 dní – 13:15 – 14:15 (od 9. 10.) a pondělí 1x za 14 dní 15:15 – 16:15 (od 2. 10.)

keramika: čtvrtek 13:00 – 15:00 – Stica, Svobodová, Varečková, Hájek, Jirman, Jonová, Drahoňovská, Bušková

pátek 13:00 – 15:00 – Zunová, Klementová, Cimbálová, Vašičková, Tomešová, Kudrnáčová, Picková Na, Picková Ne, Brožek

V pondělí 4. září jsme zahájili školní rok 2023/2024. Po úvodním zvonění jsme s paní starostkou a paní učitelkou I. třídy Milenou Kašovou všechny přítomné uvítali a popřáli jim klidný a pohodový nový školní rok. Paní starostka předala novým prvňákům upomínkové předměty a pak jsme si společně nastínili, jak to bude v letošním školním roce. Snad vše proběhne „normálně“ a budeme moci splnit vše, co jsme si předsevzali. Poté paní starostka navštívila i nové Berušky a Ještěrky a i jim popřála úspěšný nový školní rok.

Přeji Vám všem usměvavý školní rok a moc se těším na všechny akce, které nás (snad) čekají🙂

Pokračování

Vážení rodiče, milí žáci a Vy všichni, komu není chod naší školy lhostejný,

dovolte mi, abych Vám s koncem prázdnin poskytl pár informací, co se vše ve škole o prázdninách událo a co nás čeká na začátku školního roku. Rád bych Vám na tomto místě osvětlil pár faktů, vyvrátil pár mýtů (i když to většinou nedělám a nechávám je žít svým životem) a upozornil na nadcházející události. Pokračování

V dubnu mi mailem přišlo pozvání do soutěže Poznáváme Bezděz. Cílem projektu bylo navštívit hrad Bezděz a vytvořit obrázek. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 4. a 5. třída a 6. (nebo prima) a 7. (nebo sekunda) třída. Vítězná třída by vyhrála přespání na hradě spolu s doprovodným programem. Celkem se soutěže zúčastnilo více než čtyřicet škol z celé republiky a my jsme… ale pěkně popořádku😀.

Pokračování