Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Každoročně se v září účastníme akce pořádané Pedagogicko – psychologickou poradnou Semily na vrcholu Kozákova. Letošní téma bylo: „V labyrintu vztahů“. Bohužel se akce díky COVID – 19 zrušila. A tak jsme se rozhodli, že využijeme krásného „babího léta“ a vydáme se na vrchol hory sami. Ve středu 23. 9. 2020 jsme tedy s dětmi vyrazili za krásného slunečného počasí na Kozákov. Po dvouhodinovém výstupu s několika přestávkami na pití a svačinku jsme si zde zahráli několik her. Jako výchovný poradce jsem se snažila, aby dětem hry něco daly, aby si uvědomily, jak důležitá je komunikace, dobré vztahy  a vzájemná spolupráce.

Jako první jsem zvolila hru „Kompot“, ve které se děti měly něco dozvědět o svých spolužácích (co mají rádi, kde byli o prázdninách, jestli mají sourozence, zvířátko atd.). Další hrou byl tzv. „Nedobytný hrad“. Děti se postavily do kruhu a držely se za ruce, pět z nich šlo stranou – to byli rytíři, kteří musí uhodnout domluvený signál, aby se dostali do hradu (doprostřed kruhu). Děti v kruhu se domluvily na určitém signálu, znamení (pohlazení po vlasech, poškrábání na zádech…). Pokud ho někdo z rytířů uhádl, byl vpuštěn do hradu. Hra je zaměřená na paměť a vzájemný respekt ke druhému. Poslední hra byla zaměřená na vzájemnou komunikaci a především spolupráci. S paní učitelkou jsme děti rozdělily do tří družstev, každé družstvo dostalo špejle, nůžky a lepenku a mělo postavit ze špejlí věž, která bude stát. Ale pozor! Každý může používat jen jednu ruku, druhou musí mít za zády. A jak to dopadlo? To si můžete prohlédnout na fotografiích :). Musím všechny pochválit, že nikdo nepodváděl a opravdu používal jen jednu ruku. Bylo zde krásně vidět, jak se děti musí mezi sebou domluvit, kdo co bude dělat – držet, stříhat, lepit, spolupracovat.

A když jsme si pohráli, dali jsme si oběd, který jsme měli s sebou v balíčku. Někteří i něco na zub u místního kiosku a vydali se kolem Radostné Studánky zpět do školy. Cesta byla sice náročná, ale myslím, že jsme si to všichni užili 🙂

Print Friendly, PDF & Email