Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Na základě nového Protiepidemického systému (PES) a dnešního vystoupení ministra školství Roberta Plagy se od středy 18. 11. 2020 do školy vrací žáci 1. a 2. ročníku při dodržení vyhlášených pravidel.

Upozorňuji rodiče žáků ZŠ i dětí v MŠ, že vstup do školy je povolen pouze s rouškou.

Provoz základní školy:

Žáci 1. a 2. ročníku budou vyučováni prezenčně.
Žáci 3., 4. a 5. ročníku budou nadále pokračovat v povinném vzdělávání distančním způsobem.
Prezenční výchova probíhá v homogenní skupině.
Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Žáci budou z domova vybaveni každý den nejméně dvěma rouškami.

Školní družina:
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy bude umožněn provoz školní družiny. Ranní družina je od 7:00 v I. třídě.

Školní jídelna:
Školní jídelna bude v provozu.
Žáci a zaměstnanci školy (s výjimkou učitelek MŠ) mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.

Rozvrh hodin – prezenčně (1. + 2.), distančně (3. – 5.)

pondělí
1. +  2. 3 4 5
8:00 – 8:45 ČJ 8:00 ČJ 8:30 ČJ 9:00 ČJ
8:55 – 9:40 MAT 10:00 PRV 10:30 11:00
10:00 – 10:45 ČJ, PSA/ČT
10:50 – 11:40 ČJ/ PRV
úterý
1. + 2. 3 4 5
8:00 – 8:45 ČJ 8:00 MAT 8:30 MAT 9:00 MAT
8:55 – 9:40 MAT 10:00 PSA/ČT 10:30 AJ 11:00 AJ
10:00 – 10:45 VV
10:50 – 11:40 VV 12:30 AJ
středa
1. + 2. 3 4 5
8:00 – 8:45 ČJ 8:00 ČJ 8:30 ČJ 9:00 ČJ
8:55 – 9:40 MAT 10:00  PRV 10:30 VL 11:00 VL
10:00 – 10:45 ČJ, PSA/ČT 10:00 ICT
10:50 – 11:40 HV
12:15 – 13:00 PRV
čtvrtek
1. + 2. 3 4 5
8:00 – 8:45 ČJ 8:00 MAT 8:30 MAT 9:00 MAT
8:55 – 9:40 MAT 10:00 PSA/ČT 10:00 SLOH/ČTE 10:30 SLOH/ČTE
10:00 – 10:45 ČJ, SLOH 11:00 SLOH/ČTE 10:30 11:00
10:50 – 11:40 PRV, ČTE 12:15 AJ 12:45 AJ 13:15 AJ
pátek
1. + 2. 3 4 5
8:00 – 8:45 ĆJ 8:00 GEO 8:30 GEO 9:00 GEO
8:55 – 9:40 PRV, MAT 10:00 PRV 10:30 VL 11:00 VL
10:00 – 10:45 ČJ, ČTE
10:50 – 11:40 ČTENÍ
Print Friendly, PDF & Email