Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Nový rok nám přinesl opět nová opatření, takže:

  • lyžování na Kozákově – ZRUŠENO
  • mateřská škola – provoz zahájen od 4. 1. 2021 v normálním režimu při dodržení všech pravidel (plánované divadlo na 11. 1. se však RUŠÍ)
  • žáci 1. a 2. ročníku budou od 4. 1. 2021 vyučováni prezenčně
  • kroužek AJ bude v pátek
  • žáci 3., 4. a 5. ročníku budou od 4. 1. 2021  do odvolání vyučováni distančním způsobem

Pavel Vaněk (PV): sae-yhqb-vcb

Milena Kašová (MK): ecx-kpos-izv

Dita Jarošová (DJ): eub-jaia-jqt

Upozorňuji rodiče žáků ZŠ i dětí v MŠ, že vstup do školy je povolen pouze s rouškou.

Provoz mateřské školy:

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz základní školy:

Žáci 1. a 2. ročníku budou vyučováni prezenčně.
Žáci 3., 4. a 5. ročníku budou nadále pokračovat v povinném vzdělávání distančním způsobem.
Prezenční výchova probíhá v homogenní skupině.
Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Žáci budou z domova vybaveni každý den nejméně dvěma rouškami.

Školní družina:
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy bude umožněn provoz školní družiny. Ranní družina je od 7:00 v I. třídě.

Školní jídelna:
Školní jídelna bude v provozu.
Žáci a zaměstnanci školy (s výjimkou učitelek MŠ) mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.

Rozvrh hodin – prezenčně (1. + 2.), distančně (3. – 5.)

pondělí
1. +  2. 3 4 5
8:00 – 8:45 ČJ 8:00 ČJ 8:30 ČJ 9:00 ČJ
8:55 – 9:40 MAT 10:00 PRV 10:30 11:00
10:00 – 10:45 ČJ, PSA/ČT
10:50 – 11:40 ČJ/ PRV
úterý
1. + 2. 3 4 5
8:00 – 8:45 ČJ 8:00 MAT 8:30 MAT 9:00 MAT
8:55 – 9:40 MAT 10:00 PSA/ČT 10:30 AJ 11:00 AJ
10:00 – 10:45 VV
10:50 – 11:40 VV 12:30 AJ
středa
1. + 2. 3 4 5
8:00 – 8:45 ČJ 8:00 ČJ 8:30 ČJ 9:00 ČJ
8:55 – 9:40 MAT 10:00  PRV 10:30 VL 11:00 VL
10:00 – 10:45 ČJ, PSA/ČT 10:00 ICT
10:50 – 11:40 HV
12:15 – 13:00 PRV
čtvrtek
1. + 2. 3 4 5
8:00 – 8:45 ČJ 8:00 MAT 8:30 MAT 9:00 MAT
8:55 – 9:40 MAT 10:00 PSA/ČT 10:00 SLOH/ČTE 10:30 SLOH/ČTE
10:00 – 10:45 ČJ, SLOH 11:00 SLOH/ČTE 10:30 11:00
10:50 – 11:40 PRV, ČTE 12:15 AJ 12:45 AJ 13:15 AJ
pátek
1. + 2. 3 4 5
8:00 – 8:45 ĆJ 8:00 GEO 8:30 GEO 9:00 GEO
8:55 – 9:40 PRV, MAT 10:00 PRV 10:30 VL 11:00 VL
10:00 – 10:45 ČJ, ČTE
10:50 – 11:40 ČTENÍ
Print Friendly, PDF & Email