Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V dubnu a květnu se koná přijímací řízení do základní školy a mateřské školy. V červnu pak do základní školy a mateřské školy dle Lex Ukrajina.

ŠKOLA

ZÁPIS do l. ročníku Masarykovy základní školy a mateřské školy v Tatobitech pro školní rok 2022/ 2023 se koná v I. třídě (v l. poschodí)

ve středu 13. dubna 2022 od 14 do 16 hodin.

Zapsány mohou být děti, které dovrší do 31. srpna 2022 šest let věku. Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud se rodiče s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (tj. obce Tatobity, Žlábek) rozhodnou dát zapsat dítě do jiné školy, oznámí tuto skutečnost ústně do 10. dubna 2022 a písemně to potvrdí do 30. dubna 2022 řediteli Masarykovy základní školy a mateřské školy v Tatobitech.

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

Desatero pro prvňáčky a jejich rodiče

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání v ZŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE ROZHODNUTÍ
8/22 přijetí
9/22 přijetí
10/22 přijetí
11/22 přijetí
12/22 přijetí
13/22 přijetí
14/22 přijetí
15/22 přijetí

 

V Tatobitech dne 2. května 2022

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

 Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková organizace v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo v mateřské škole) je nutné závazně podat 13. 5. 2022.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád oznamuji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, a to v kanceláři ředitele školy dne 17. 5. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin.

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web, úřední deska  a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 19. 5. 2022. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

2022_2023 – kritéria

2022_2023 – žádost o přijetí do MŠ

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE ROZHODNUTÍ
18/22 přijetí – 1
16/22 přijetí – 2
25/22 přijetí – 2
26/22 přijetí – 2
17/22 přijetí – 2
22/22 přijetí – 4
20/22 nepřijetí – 5
24/22 nepřijetí – 5
19/22 nepřijetí – 5
21/22 nepřijetí – 5
27/22 nepřijetí – 5
23/22 nepřijetí – 6

 

 

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 19. 5. 2022. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.

V Tatobitech dne 18. května 2022

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ a ZŠ dle Lex Ukrajina

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní školy a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace (dále jen „ředitel školy), po dohodě se zřizovatelem stanovil termín pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023 na 2. 6. 2022.

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní školy a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace (dále jen „ředitel školy), po dohodě se zřizovatelem stanovil termín pro podávání žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace pro školní rok 2022/2023 na 2. 6. 2022.

2022_2023 – kritéria_Lex Ukrajina

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1

Print Friendly, PDF & Email