Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Na svátek všech dětí se Berušky s Ještěrkami vydaly cestou necestou na nedaleké Staré hrady. Čekalo je velké a tajemné dobrodružství.
Na začátku je uvítalo poutavé nádvoří hradu a zámecké pohádkové sklepení, kde začala naše dobrodružná výprava.
Čekalo na nás celkem 12 stanovišť jako například, domácnost pana vodníka, čertovská škola s ředitelnou, dračí doupě, hladomorna, obři, ledové království se zimním králem a mnoho dalšího. Děti celé zámecké pohádkové sklepení sledovaly se zájmem, někteří se strachem v očích jiné zase s odvahou vlastní. Po výborné svačince na děti čekala prohlídka čarodějné bestyjoly, kde se děti mohly pokochat zámeckými pávy, ovcemi a bažanty.
A už se nám chýlí čas k odjezdu, kdy plni zážitků odjíždíme zase nazpět do naší školky a věříme, že jsme tu nebyly naposledy.

Print Friendly, PDF & Email