Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Vážení rodiče, milí žáci a Vy všichni, komu není chod naší školy lhostejný,

dovolte mi, abych Vám s koncem prázdnin poskytl pár informací, co se vše ve škole o prázdninách událo a co nás čeká na začátku školního roku. Rád bych Vám na tomto místě osvětlil pár faktů, vyvrátil pár mýtů (i když to většinou nedělám a nechávám je žít svým životem) a upozornil na nadcházející události.

1) fakta

V průběhu prázdnin mi do datové schránky mj. dorazil dokument z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, který se týkal letošních výsledků přijímacích řízení na střední školy. Nás se pochopitelně týkalo pouze přijímání na osmileté gymnázium. Jak již jsem dříve psal, oba naši uchazeči přijímací zkoušky úspěšně splnili a oba tak od září nastoupí na osmileté gymnázium. Ze zkušenosti věřím, že se oba rychle začlení do nového prostředí, a doufám, že nebudou mít žádné problémy s výukou. Za dobu, co na zdejší škole působím, tak tomu totiž bylo vždy. Stejně tak tomu ve většině případů je i při přechodu na základní školu. To je ovšem hůře měřitelné, protože chybí validní data. Ve srovnání přijímacího řízení tomu tak poprvé není, takže mi dovolte, abych Vám je předložil i s komentářem k jednotlivým číslům.

izo_102442711

JPZ2023-Komentar-k-vysledkove-sestave_ZS

Vím, že výsledky jsou ovlivněny řadou faktorů, přesto musím přiznat, že mi to udělalo radost. Zejména v českém jazyce oba ukázali, že i když často slýchám šumy o tom, jak jsme přísní a jaké zbytečnosti se u nás děti na prvním stupni učí, výsledky mi dávají za pravdu v tom, že naše cesta, ač někdy trnitá, je správná. Mohl bych tu na tomto místě rozvinout polemiku o systému českého školství, ale to by asi bylo zbytečné. Pevně věřím, že kdo chce, pochopí, co jsem tím chtěl říci. A kdo nechce, toho nepřesvědčí ani data, výsledky a fakta.

Za chvíli se opět otevřou dveře naší školy a já se zase a opět budu spolu se svými kolegyněmi snažit, aby laťka, kterou tu máme nastavenou, neklesala pod tíhou mínění časti populace o nutnosti „moderního“ způsobu výuky, protože jsem přesvědčený o tom, že my moderní jsme, a kromě zážitků se snažíme dětem poskytnout i maximum vědomostí, informací a hodnot. I když malotřídní školy často trpí předsudky o tom, že při spojených třídách musí být výsledek horší než ve velkých úplných školách, výsledky našich žáků ukazují spíše pravý opak.

2) mýtus

Mýtů o naší škole je bohužel hodně. Ale to je úděl veřejné služby. Rozhodně se tu nechci pouštět do vyvracení pomluv, které se o naší škole a školce šíří. To je pod moji úroveň. Již Jan Werich totiž říkal: „Dokud se o vás mluví, znamená to, že žijete.“ A Winston Churchill k tomu přidával: „Máte nepřátele? To je dobře. Znamená to, že za něco stojíte.“ Přesto bych rád uvedl na pravou míru informaci, která rozčeřila na konci školního roku poklidné tatobitské vody. Protože se v nedalekém Lestkově od září otevírá dětská skupina, dělá ředitel dětskou skupinu i ve škole. Prosím – NE. Rozhodně mně nevadí, že v Lestkově otevírají dětskou skupinu. Rozhodně jsem nikomu kvůli tomu neházel a neházím klacky pod nohy. Naopak – vždy jsem se snažil, aby i lestkovští mohli nastoupit k nám do školky, i když to častokrát bylo legislativně velice složité. Mateřská škola (ale i základní škola) má v Lestkově svoji tradici a jelikož přicházíme do vlny populační exploze, je zcela logické, že i sousední vesnice chce uspokojit své obyvatele a poskytnout jim možnost vzdělávání. Vždyť před sto lety tu byly školy nejen v Tatobitech a v Lestkově, ale i v Kotelsku, na Kozákově, na Žlábku aj. a nikdo z toho nedělal žádnou vědu. Rozhodně si nemyslím, že my jsme středobodem světa a že se vše musí nutně točit kolem nás. V Tatobitech máme dobrou školu i školku a co si dělají jinde, to je jejich věc. O dětské skupině jsme s paní starostkou začali uvažovat už v lednu, kdy nám z demografického vývoje bylo jasné, že by bylo potřeba pomoci i rodičům, kteří po změně legislativy mohou jen těžko dostat do školky děti mladší tří let. MŠMT totiž svými výklady zákonů dává k tomuto kroku jen omezenou možnost. A tak jsme uvažovali, jak reálné by bylo využít jiného ministerstva – MPSV. To totiž umožňuje otevřít tzv. dětskou skupinu, a to i pro děti mladší tří let. Není to sice primárně určeno ke vzdělávání, ale my tu vzdělávací soustavu máme nastavenou dobře a jde nám jen o to pomoci maminkám a tatínkům překlenout období do doby, než jejich dítka nastoupí do mateřské školy. Proto jsme zjišťovali detaily, pročítali zákony, konzultovali to s odborníky a shodli se na tom, že by z našeho pohledu stálo za to dětskou skupinu od září otevřít. Vše však bylo a je v rukou zastupitelstva, neboť to je hlavní a jediný rozhodovací orgán obce. Že se to ale setkalo se stejnou snahou v Lestkově, to jsme zpočátku vůbec netušili.

Takže ANO – dětská skupina od září ve škole bude, ALE NENÍ to pod záštitou ředitele školy (zřizovatelem je Obec Tatobity) a kromě budovy nemá škola s dětskou skupinou nic společného. Osobně jsem však rád, že to Obec Tatobity uchopila za tento konec, protože si od toho slibuji, že Rosničky poznají prostředí, a až se z nich jednou stanou Berušky, nebude to pro ně nová věc, ale pouze přiskáčou do jiné třídy ke kamarádům, které už budou znát.

3) co nás čeká následující měsíc?

Řečí už bylo dost, takže mi dovolte, abych Vám nastínil, co nás čeká v září. Vše se ještě pochopitelně bude doplňovat, ale již teď vím, že jsou naplánované následující akce:

září 2023

  • po 4. 9. – zahájení školního roku 2023/2024
  • – 8. 9.– Výlet za poznáním (sama sebe) – chata Bára – Benecko
  • čt 14. 9.– rodičovské sdružení od 15:15
  • st 27. 9.– výstup na Kozákov ve spolupráci s PPP v Semilech a plnění MPP
  • pá 29. 9.– ředitelské volno pro MŠ i ZŠ

 

Přeji Vám všem úspěšné zahájení nového školního roku, hodně elánu a dobré nálady a ať se Vám všem vše daří zvládat s úsměvem a pohodou😊.

Mgr. Pavel Vaněk, MBA, ředitel školy

Print Friendly, PDF & Email