Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V sobotu 15. září 2018 jsme ve čtyři hodiny ráno vyjeli do Luhačovic, abychom se tam zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2018. Cesta byla sice dlouhá, ale silnice byly volné, takže jsme před desátou hodinou dojeli všichni do čtvrtého největšího lázeňského města u nás – do Luhačovic.

Hned po příjezdu nás čekalo překvapení – na vyhlášení jsme dorazili v rámci kulturního vystoupení jako jediní😀🙃 Pořadatel nás požádal, zda bychom mohli s Pomádou vystoupit hned třikrát a my jsme mu slíbili, že to rádi uděláme, když už jsme se harcovali takovou dálku. V mezičase jsme si prohlédli všechny stánky zúčastněných vesnic a pak už jsme netrpělivě vyhlíželi slavnostní vyhlášení. Celý program začal s nepatrným zpožděním, ale to nám nevadilo. Času jsme měli dost. Při představování naší obce zastoupenou paní starostkou jsme bouřlivě tleskali a užívali si tak i pěkné počasí a krásnou atmosféru, které celou akci provázely. Malinko nás zklamalo, že jsme se nevešli do první trojky vyhlašovaných, přesto jsme na závěr odměnili paní starostku bouřlivým potleskem a velkým úsměvem. Už samotná účast na tomto vyhlášení je totiž velkým vítězstvím a uznáním práce, kterou v obci a pro obec všichni děláme😀🙌

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na celé akci podíleli – od prvního krajského kola až po samotné finále. Pro děti máme připravené speciální poděkování za jejich vystoupení a velký dík patří také všem paním učitelkám – moc děkuji, vážím si toho a věřím, že tímto dnem všechno nekončí a zase někdy se do podobné akce budeme moci zapojit😉

Print Friendly, PDF & Email