Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V neděli 28. října 2018 proběhly po celé naší republice velkolepé oslavy. Ani my v Tatobitech jsme nezůstali stranou a k oslavám jsme se připojili slavnostním odpolednem s dvěma body programu – odhalením pamětní desky u naší Tisícileté lípy a zasazením Lípy svobody před Masarykovou základní školou.

Dovolte mi však na tomto místě zastavit na chvíli čas, ohlédnout se a otevřít tatobitskou kroniku právě před sto lety:

„Za školní sešit placeno 24K. za pero 10K. a všeho nedostatek a nechuť k prodeji. Šaty si koupiti při ceně 600K. lze jen lidem skutečně bohatým. V obchodech prodává se jen zelenina (mrkev hlavně a tuřín) a aprovizace na lístky, kde byly fronty nepopsatelné. Děti a ženy po straně sepjatýma rukama prosili o kousek ústřižku chlebového lístku. Mléko bylo luxusem, v mnohých rodinách málokdy dosažitelným. Všechen hovor všude, kde se lidé sešli, točil se o získání aprovizace. K tomu nedostatek uhlí a petroleje. Zde v Tatobitech přišlo některý zimní měsíc – v létě nebyl rozdělován – jen 17 dkg petroleje na rodinu. Ovšem, že za mnoho peněz bylo lze po straně vždy ještě všeho si koupiti, neboť lichváři (v té době se užívalo keťasi) měli zlaté časy. A je všeobecným úsudkem, že bez postranního obchodu by bylo málo lidí, zvláště ve městech, bylo přežilo.

Rok 1918 byl velmi suchý. Sena a obilí se sklidilo málo, též brambor bylo o mnoho méně než loni. Válečná léta přiváděla tělesný, mravní i rozumový úpadek mládeže, jehož dosah a hloubku sotva dosud tušíme. Rok 1918 byl posledním rokem válečného utrpení, nastal den Svobody dne 28. října 1918, ale z válečných let musil se náš národ ještě mnoho roku vzpamatovávati z ran hospodářských, finančních, sociálních a jiných mnoha, úkol to nadmíru velmi těžký. V říjnu tohoto roku vypukl v obci zhoubný požár a zničil domky: Douděry Josefa, Roštejnskýho Jana, Kořínkové Barbory a Hůlka Jana.“

Jak je z výše citovaného patrno, více než vznik republiky zajímala naše občany situace přímo doma. O samotném vzniku republiky je napsán pouze jeden řádek… Důležitější než vznik nového státu pro ně byla každodenní starost o přežití. Kéž by se už podobná situace v dějinách nikdy neopakovala a my všichni jsme si mohli užívat krásy naší vesnice alespoň v té míře, jak je tomu dnes…

Jak jistě všichni víte, naše Tisíciletá lípa se stala Stromem roku České republiky 2015 a následně v evropské soutěži obsadila krásné druhé místo, čímž se stala „vicestromem“ Evropy 2016. A jak se blížilo dnešní výročí naší republiky, rozhodlo se vedení obce, že by se obě události mohly spojit v jednu. Na jaře letošního roku oslovilo studenty a absolventy turnovské Střední umělecko-průmyslové školy a dalo jim jasné zadání – potřebujeme zhotovit pamětní desku, která by oslavovala úspěch tatobitské Lípy a zároveň připomínala sté výročí založení Československé republiky. Sešlo se více než čtyřicet návrhů a všichni místní občané měli možnost hlasovat po dobu jednoho měsíce o to, který návrh by se jim nejvíce líbil a který je nejvíce oslovil. Vítězný návrh pak Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov pana Kincla zhotovila. Autorem je student Battay. Všichni nyní pevně věříme, že tato pamětní deska bude dlouho připomínat krásu naší Lípy, soudržnost všech občanů, která se projevila nejen v soutěži o Strom roku, ale také například v soutěži Vesnice roku, kterou Tatobity letos vyhrály, a bude němým svědkem dalších událostí, které nás ještě čekají.

Po slavnostním odhalení pamětní desky se většina přítomných odebrala k naší škole, kde byla pod dohledem paní starostky slavnostně zasazena Lípa svobody. I já pevně věřím, že se stane připomenutím slavnostních dní pro další generace…

Print Friendly, PDF & Email