Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V úterý 18. prosince na den svatého Miloslava jsme se všichni sešli v krásném prostředí tatobitského kulturního domu na tradiční vánoční besídce pro rodiče a přátele školy.
Besídka začala úderem čtvrté hodiny úvodní zdravicí ředitele školy, který však již pak celý úvod nechal na zástupcích jednotlivých ročníků (Nikče, Kačce, Terezce, Kačce a Kubovi), kteří rodiče přivítali krásným veršovaným slovem🙂.

Následovalo pásmo koled a básniček prvního a druhého ročníku. Po jejich vystoupení již jeviště patřilo Beruškám, které si připravily pásmo s názvem Podzim. Po Beruškách nastoupili opět školáci s pohádkovým představením Domeček pod mezí a další částí básniček a koled. Když školáci odešli, opět přišly Berušky, tentokrát s pásmem básniček a písniček o zimě. Že se ve škole pouze neučíme, dokázaly členky zájmového útvaru zumby pod vedením paní Ladislavy Šebkové a poté opět nastoupili školáci – tedy spíš školačky, které zatančily pro všechny přítomné Bílého slona👍🙂. K děvčatům se pak přidali i kluci  a všem společně zarecitovali a zazpívali poslední část svého vystoupení. A besídka pomalu gradovala a blížila se k závěru. Berušky si pod režisérským vedením paní učitelky Zunové pro rodiče připravily Bleší olympiádu. Tři hlavní aktérky (Klárka, Týnka a Sofinka) všechny přítomné provedly tradičními i netradičními olympijskými disciplínami a vše vyvrcholilo odjezdem blech na velikém sněhovém psu😀🙌 Beruškám se vystoupení moc povedlo a následoval veliký potlesk👏🙌👍

A následovalo finále. Opona se zavřela a pan ředitel poděkoval všem přítomným za to, jak podporují školu, paní starostce za každodenní péči o naši krásnou školu, pracovníkům obce za vstřícnost a pomoc při všem😀 a těm, bez kterých by besídka nebyla besídkou a neměla tu správnou atmosféru – osvětlovači Stanislavu Vaňkovi, zvukaři Zdeňku Zunovi, doprovodnému kytaristovi Miroslavu Kazdovi a kameramance Lence Roštejnské. A následovala závěrečná Vánoční píseň v podání školáků a všech Berušek. A pak už jen následoval dlouhotrvající potlesk😀😉

Doufám, že se všem přítomným vystoupení líbilo – já jsem byl velmi spokojený a velký dík patří nejen paním učitelkám za práci, kterou přípravě věnovaly, ale zejména dětem – za vzornou kázeň a bezvadné vystoupení. Již se všichni těšíme na příští rok a na další akce s touto výbornou partou.
PS: Půjde-li vše podle plánu a nezradí-li nás technika, vznikne díky paní Lence Roštejnské vzpomínkové DVD 🙂

Print Friendly, PDF & Email