Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Jako každoročně i letos jsme se zúčastnili vánočních trhů a s ním spojeného rozsvěcení vánočního stromu. Počasí bylo sice letos deštivé🙁, ale nám to nevadilo a dobrá nálada z našich stánků jen zářila😀
Na začátku jsme se prezentovali našimi výrobky a podle ohlasu přítomných se snad všechny povedly, za což patří veliký dík všem paním učitelkám ve školce i ve škole. 
Po projevu paní správcové školáci předvedli krátké pásmo koled a básniček a pak už jsme přivítali Mikuláše a čerty s nadílkou. I když nám počasí letos moc nepřálo, věřím, že nám všem vydrží štěstí, zdraví a pohoda a i letošní advent bude klidný a bezstarostný…

Print Friendly, PDF & Email