Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Ve středu 20. 2. proběhl ve školní družině maškarní karneval a všechny děti se proměnily v různé pohádkové bytosti. Po představení masek byl pro ně připraven zábavný program, ve kterém se vystřídaly soutěže a taneční disko.

Poté děti plnily úkoly na stanovištích, které pro ně přichystali „páťáci“. Každý byl za svůj výkon odměněn sladkostí. A aby toho ještě nebylo dost, byly děti rozděleny v tělocvičně do 3 družstev. Soutěžilo se s plastovými kelímky, nafouknutými balónky a pingpongovými míčky. Na závěr následovala tombola, kde si každý vylosoval nějakou sladkost.

Všem se to náramně líbilo, a pokud nevěříte, nahlédněte na naše fotografie.

Print Friendly, PDF & Email