Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V pátek 26. dubna proběhl v I. třídě zápis budoucích prvňáčků. Spolu s paní učitelkou jsme zapsali sedm nových žáků.

A jak probíhal zápis? Děti se nám vždy nejprve představily a zarecitovaly básničku. Potom jsme je vyzkoušeli, zda najdou dva stejné obrázky, a společně jsme se vydali na pohádkovou stezku. Letos na děti čekaly čtyři pohádkové postavy – čarodějnice Martina, Červená Karkulka Jana, princezna Kačka Cimbálová a vodník Kačka Donátová, které se svého úkolu zhostily na výbornou a i touto cestou jim moc děkuji za pomoc. Čarodějnice Martina se jich ptala na zvířátka a jejich mláďátka, Červená Karkulka Jana je vyzkoušela ze znalosti geometrických tvarů a barev, princezna Kačka Cimbálová po nich chtěla rozdělit různé druhy ovoce a zeleniny a vodník Kačka Donátová se jich ptala na znalosti číslic a písmen. Poté následovala grafomotorická cvičení a vyprávění pohádek podle obrázků. Na závěr si děti zahrály na malíře a namalovaly nám barevnými křídami na tabuli postavu. A jelikož každá práce zaslouží odměnu, dostaly i ony dárečky, které jim vyrobili jejich starší kamarádi.

A na koho se bude paní učitelka těšit? Budoucími prvňáky jsou Kristýna Cimbálová, Mai Ly Dao, Adéla Jamborová, Natálie Jamborová, Sofie Klementová, Mirek Martínek a Adam Kysela. Zbytek předškoláků k nám chodit nebude🙁. Mrzí nás to, ale vše je na rozhodnutí rodičů. Proto děkuji všem, kteří nám důvěřují, a pokusíme se jejich důvěru v nás vloženou nezklamat a všemožně se budeme snažit, aby se dětem ve škole líbilo a úsměv jim nemizel z tváře – stejně jako jejich starším kamarádům…🙂

Print Friendly, PDF & Email