Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V úterý 30. 4. naše děti ve škole prožily den plný zábavy, vzrušení a soutěžení. Naší školu totiž navštívily čarodějky a čarodějové. Jako obvykle bylo pro ně připraveno na školní zahradě zábavné odpoledne plné her.

Děti na stanovištích plnily různé úkoly, které si pro ně připravili naši páťáci. Např: překážková dráha za pavoukem, prolézání pavučinou, lovení potravy… Za splnění úkolu dostali sladkost. Po absolvování stanovišť dostal každý za odměnu čerstvě upečený vuřtík přímo z čarodějné trouby našich kuchařek a tím si zaplnil své prázdné čarodějné břicho. Chválíme všechny děti, které si na tento den neopomněly přinést své pěkné, ať již v obchodě zakoupené nebo doma vyrobené kostýmy. Úterní slunečné a větrné počasí jsme si všichni užili a vy se podívejte na naše fotografie, jak to všem dětem slušelo.

Dita Jarošová

Print Friendly, PDF & Email