Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Ve čtvrtek 16. a v pátek 17. května se konal dvanáctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2019. Vloni do nové dekády Vlastík vstoupil v novém hávu. Z organizačních důvodů se centrem místo tatobitské školy stal tatobitský kulturní dům, kde všichni zúčastnění spali, jedli a odkud vyráželi plnit venkovní úkoly, které si pro ně Vlastík přichystal. I letos jsme v tomto modelu pokračovali, a jelikož se nám to osvědčilo, pevně věřím, že druhá Vlastíkova dekáda bude fungovat právě takto.

Letos se na pozvánce objevila douška „Dvanáctý ročník rozhodně nebude tuctový“ a dnes již můžu říci, že tuctový opravdu nebyl🙂 Je jen škoda, že se nám nepodařilo zajisti i dvanáct týmů (na poslední chvíli nám z organizačních důvodů jeden tým vypadl a už se mi nepodařilo sehnat náhradu🙁), protože čarokrásná dvanáctka prostupovala celým Vlastíkem od začátku do konce. Ale nepředbíhejme a zopakujeme si jen pro připomenutí, co že to ten Vlastík je? Takže – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k poznání místa, ve kterém žijeme.

První den po slavnostním zahájení, které se letos konalo díky krásnému počasí v prostoru víceúčelového hřiště u školy, na děti čekalo první soutěžní klání – blok úvodních her na rozhýbání. Jednotlivá družstva házela míčkem na pyramidu z kostiček, aby získala indicie potřebné ke zdárnému vyplnění prvního pracovního listu. A pak už následoval přesun do sálu, kde na jedenácti stolech čekaly na naše Vlastíky první protokoly. Po nich se všechny týmy přesunuly do nedaleké Malířovy zahrady, kde proběhla hra Panorama – detail. Jelikož letošní Vlastík byl inspirovaný dvanácti českými památkami UNESCA, hledali soutěžící obrázky z těchto míst a do připravené tabulky měli správně přiřadit obrázek k názvu jedné z památek. Na čerstvém vzduchu a v pěkném prostředí se děti proskočily a znova se vrátily do sálu k druhé části protokolů. Těsně po poledni jsme všichni zasedli k obědu v Restauraci U Studničků a po krátké poobědové relaxaci vyrazili všichni soutěžící opět do terénu.

Cílem odpolední strategické hry bylo postavení středověkého města. Každý tým budoval jedno svoje město na svém pracovním prostoru, běhal do území těžit suroviny, kde je však čekají škodiči a bránili jim v těžbě. Tým sbíral suroviny, aby si u obchodníka mohl nakoupit budovy nebo vojáky. Tyto věci potom umisťoval na svůj herní plán a tím budoval svoje město. Sem tam se stala nějaká akce (pohroma), kdy např. zaútočili na město lapkové, a pomocí herní kostky se vypočítávalo, zda se město ubránilo nebo ne. Mohl přijít např. požár, a kdo měl studnu, je zachráněn, kdo ji neměl, přichází o nějakou budovu (dům). Výsledkem celé hry bylo jedenáct krásných středověkých měst.

Po návratu do kulturního domu čekalo na týmy, ke kterým se už připojili i jejich pedagogové (právě se vrátili z celodenního vědomostně-poznávacího výletu, který si pro ně připravila paní starostka (letos byli na vycházce v nedalekém Rovensku pod Troskami, kde navštívili místní raritu – obrácené zvony) a celý výlet pak zakončily prohlídkou expozice Stará škola nacházející se v půdních prostorách tatobitské školy), poslední velké soutěžení s názvem Vlatava. Na úvod si všichni poslechli celou Smetanovu Vltavu a poté dostali slepou mapu, do které měli umístit podle nápovědy zakreslená města. Poznáte je podle nápovědy? „Královské město, původně se jmenovalo Pšov, centrum vinařství, leží na soutoku s Otavou.“ Ano, je to Mělník🙂 A že Vám tam nesedí ta Otava? No ano, v každé nápovědě byla vždy jedna malá chybička…🙂 A pak už následovala večeře a večerní, relaxační program. Večerní program byl letos ve znamení společenského chování a tance. Na úvod si všichni vyslechli povídání o slušném chování a vystupování a pak už následovala hodinka věnovaná tanečnímu workshopu pod vedením Ilony Šulcové z taneční školy ILMA Turnov. Dětem se obě aktivity velice líbily, ale bylo znát, že už jsou po celém dnu unavené. Během chvíle se celý sál ponořil do ticha, které rušilo jen oddechování spících dětí…

Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět se vrhly do soutěžení. Čekala je třetí, závěrečná část protokolů a příprava na závěrečný úkol. Letošní ročník se nesl ve znamení památek UNESCA, takže jednotlivé týmy měly za úkol představit předem jim přidělené památky, ale tak, aby v nich nezazněl jejich název. Všechna představení byla velmi zdařilá a všichni ukázali, že to s účastí na Vlastíkovi myslí vážně a přípravě vždy věnují hodně svého času. Nových informací pro všechny soutěžící tak bylo opravdu hodně a Vlastíci si tu osvojili spoustu nových dovedností. A o to nám jde. I hravou formou se dá hodně naučit a tato soutěž je toho dokladem. Vlastík opět dokázal, že motto celé soutěže není jen fráze, ale že dochází i k jeho praktickému naplnění🙂

Po obědě na všechny už čekalo jen slavnostní zakončení a oznámení výsledků.

Celkové pořadí bylo následující – vítězem dvoudenního klání se letos stali Vlastíci z Dobrovice, stříbrní skončili Vlastíci z Liberce – Husovy ulice a bronzový byl tým z Mašova. Dále se poskládaly týmy z Turnova – ulice 28. října, Turnova – Žižkovy ulice, Liberce – Kaplického ulice, Koberov, Železného Brodu, Všeně, Tatobit a Rovenska pod Troskami. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti sponzorů (moc jim děkuji a velmi si jejich náklonnosti k celé akci vážíme) ještě každý účastník dostal tašku propagačních materiálů a nějakou tu drobnost a sladké překvapení.

Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazánkové za pamětní medaile a Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez jejich pomoci by to určitě nešlo, a poděkování si bezesporu zaslouží i celý personál Restaurace U Studničků za ochotu, milý přístup a chutnou krmi. Moc si jich všech za to vážím a velice jim děkuji. Děkuji také agentuře Hobit za organizaci a paní Lence Roštejnské za dva dny, kdy pilně natáčela, aby pro všechny mohla udělat DVD záznam z Vlastíka 2019.

Všem ještě jednou děkuji a věřím, že za rok se tu spolu zase všichni sejdeme, tentokráte u třináctého ročníku soutěže Vlastík 2020 s tím, že třináctka v podání Vlastíka rozhodně nebude nešťastná🙂

Print Friendly, PDF & Email