Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V pondělí 24. června, na svátek svatého Jana, se v prostorách tatobitského kulturního domu konalo slavnostní odpoledne pro naše Berušky a školáky. Po prázdninách již naše největší Berušky přestoupí o patro výš, do školy a s páťáky si užíváme poslední týden, než nás nadobro opustí a přestoupí na velkou školu.

Celá sláva vypukla ve tři hodiny odpoledne, aby se mohli přijít podívat i rodiče. Na úvod jsem všechny přítomné přivítal a popřál jim, aby se jim program, který jsme pro ně připravili, líbil. A mohlo se začít. První šly na řadu Berušky, paní učitelky každou přivítaly a charakterizovaly je vlastností, která je nejlépe vystihuje. Zároveň jim popřály hodně úspěchů a předaly je mně a paní starostce. My jsme je popasovali na školáky a paní starostka jim za Obec Tatobity předala slavnostní stuhu a malý dárek. Poté ještě obdržely pamětní tablo a přešly k paní učitelce Mileně – budoucí třídní učitelce.

Po Beruškách přišli na řadu naši páťáci. I oni dostali šerpu na památku a společnou fotografii ze Staré školy. Všichni jsme jim popřáli, ať se jim v nové škole líbí a ať nikdy nezapomenou na tu naši. A přišlo na řadu překvapení. Jako dárek jsme jim pozvali kouzelníka, který pro ně měl připravené krásné vystoupení. Na závěr každý obdržel dárek v podobě hračky z balónku.

Myslím si, že se celé odpoledne vydařilo a všichni odcházeli domů spokojení.

 

 

Print Friendly, PDF & Email