Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V úterý 3. září k nám do školy přijela policie. A do II. třídy zavítali policisté nadpraporčík Dagmar Buriánková a podpraporčík Tomáš Dufek s výukovým programem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Pozvali jsme proto k nám i prvňáky a druháky a mohlo se začít🙂.

Je tu začátek školního roku a policisté nám všem znovu přišli připomenout pravidla bezpečného provozu. Zopakovali jsme si, jak se chovat jako správný chodec, na co máme dávat pozor a jak se máme chovat, abychom předešli zbytečným úrazům. Naši žáci velmi dobře spolupracovali, na otázky policistů odpovídali vesměs správně , a proto i já doufám, že celý rok se nám budou vyhýbat problémy (nejen) na komunikacích🙂. Na závěr jsme si domluvili, že v setkáních budeme i nadále pokračovat a že se s policisty zase někdy setkáme🙂.

Print Friendly, PDF & Email