Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Ve čtvrtek 19. prosince jsme se všichni sešli v krásném prostředí tatobitského kulturního domu na tradiční vánoční besídce pro rodiče a přátele školy.

Besídka začala úderem čtvrté hodiny úvodní zdravicí ředitele školy, ve které představil nové moderátorky celého svátečního odpoledne – Kačku Donátovou, Kačku Cimbálovou a Martinu Zadražilovou. Proč? Protože letos program besídky připravovaly nejen paní učitelky, ale výrazně do programu promluvili i žáci pátého ročníku. Děvčata si samy nacvičily písničky nebo hru na klavír, a tak jsme se dohodli, že zkusí i celý večer moderovat. Ač byly v úvodu hodně nervózní, musím s potěšením konstatovat, že to celé zvládly na jedničku a patří jim (nejen) za to veliký dík. Tato zkušenost se jim bude určitě hodit i v budoucnu a já osobně jsem moc rád, že se výzvy nezalekly a zhostily se jí s noblesou a grácií 🙂.

Na úvod se všem přítomným divákům představily členky zájmového útvaru zumby pod vedením paní Ladislavy Šebkové. Poté jsme se přenesly spolu s Beruškami do „čertí školy“ s pásmem Podzim. Následovaly první básničky a koledy v podání školáků a zase jsme se vrátili k naši čertíkům na pásmo Zima. Po Zimě vystoupila naše děvčata s flétnou (Martina Zadražilová a Pája Kukaňová), klavírem (kromě Jany Roštejnské zahrála i žákyně 1. ročníku Kristýna Cimbálová) a zpěvem (Kačka Cimbálová). Následovalo druhé pásmo koled a básniček, které zakončila píseň To k Vánocům patří. Ani letos nechyběl tanec pod vedením paní učitelky Dity Jarošové – letos s názvem Tanec sněženek. A besídka pomalu gradovala a blížila se k závěru. Kačka Cimbálová a Martina Zadražilová zazpívaly Polární expres a na pódium jsem se vrátil já, abych poděkoval všem přítomným za to, jak podporují školu, paní starostce za každodenní péči o naši krásnou školu, pracovníkům obce za vstřícnost a pomoc při všem😀 a těm, bez kterých by besídka nebyla besídkou a neměla tu správnou atmosféru – osvětlovači Stanislavu Vaňkovi, zvukaři Pavlu Pěničkovi, doprovodnému kytaristovi Miroslavu Kazdovi a kameramance Lence Roštejnské. A následovala závěrečná píseň Štědrý večer nastal v podání školáků a všech Berušek. A pak už jen následoval dlouhotrvající potlesk😀😉

Doufám, že se všem přítomným vystoupení líbilo – já jsem byl velmi spokojený a velký dík patří nejen paním učitelkám za práci, kterou přípravě věnovaly, ale zejména dětem – za vzornou kázeň a bezvadné vystoupení. Již se všichni těšíme na příští rok a na další akce s touto výbornou partou.
PS: Půjde-li vše podle plánu a nezradí-li nás technika, vznikne díky paní Lence Roštejnské vzpomínkové DVD 🙂

Print Friendly, PDF & Email