Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Vracíme se snad pomalu do normálu, takže po dvouleté odmlce jsme opět mohli uspořádat na fotbalovém hřišti dopravní výchovu pro Ještěrky a školáky pod patronací MDDH Svišť.

Nejprve na hřiště vyrazily naše Ještěrky a hodinu a půl se tu pilně učily základům dopravní výchovy. Od deseti hodin na hřiště nastoupili naši školáci. Na začátku se rozdělili do tří skupin a postupně vystřídali čtyři stanoviště – zdravovědu (některé namaskované rány vypadaly opravdu věrohodně), dopravní výchovu, jízdu zručnosti a techniku kola. Poté se všichni naobědvali – paní kuchařky nám poslali sekanou až na hřiště, abychom neztráceli zbytečně čas:-), a začalo se jezdit podle pravidel silničního provozu včetně semaforu, železničního přejezdu a policisty.
Po skončení všech aktivit každý školák – cyklista dostal pár drobností na památku. Celé poučné dopoledne se nám moc líbilo a odnesli jsme si z něho spousty nových poznatků a užitečných zkušeností. Už se těšíme, že si to příští rok zopakujeme😉👍

Print Friendly, PDF & Email