Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Tak tu máme konec června a s ním i konec školního roku. Letošní školní rok byl opět neobvyklý, a proto mi dovolte, abych ho trochu obšírněji shrnul. Dovolte mi tedy, abych ještě jednou připomenul, co nás potkalo, co všechno jsme za rok stihli a nestihli, a jak probíhala výuka.

Školní rok 2020/2021 začal slavnostním otevřením druhé třídy MŠ Ještěrek a všichni jsme věřili, že úsměv, který nás provázel prvním dnem, nám vydrží až do konce školního roku. Bohužel, situace kolem pandemie covid-19 měla velký vliv i na školství, takže během celého školního roku docházelo k částečnému, ale i úplnému zavření školy. Distanční výuka se střídala s prezenční (platilo to i v MŠ pro předškoláky), tvrdá opatření střídala mírnější, takže takřka celý rok (pokud byla prezenční výuka) jsme museli nosit ve škole roušky a povinně se testovat (od dubna).

Jen pro zajímavost jsem si udělal chronologický soupis změn ve školním roce 2020/2021:

  1. 9. – 13. 10. 2020

Škola i školka fungovala prezenčně bez jakýchkoliv omezení (roušky, respirátory).

Prvních šest týdnů bylo ve znamení „letního uvolnění“ s tím, že jsme z MŠMT dostaly pokyny, co bude následovat, když se situace opět zhorší. Vzal jsem to jako fakt s tím, že to snad bude jen „papírové“ doporučení, které se nás příliš nedotkne. První týden jsme tedy se školou vyrazili na tradiční Výlet za poznáním (sama sebe) na chatu Bára na Benecku a těšili jsme se na další akce – Kozákov, Bramboriádu atd. Kozákov pod vedením PPP Semily byl ale nakonec zrušen (začínalo se pomalu smrákat nad hromadnými akcemi), takže jsme si ho udělali sami pod vedením výchovného poradce Mileny Kašové, a Bramboriádu jsme nakonec také stihli, i když to bylo jen tak tak. V září nás ve škole ještě stačili navštívit ještěři a školka uspořádala pro rodiče stopovanou na téma Draka bolí zub, ale to bylo na dlouhou dobu všechno. Od 14. 10. 2020 došlo totiž k nové etapě vzdělávání v ZŠ.

  1. 10. – 17. 11. 2020

Distanční výuka pro celý 1. stupeň, školka prezenčně.

Od pondělí 14. října začala pro naše školáky distanční výuka. Sestavili jsme pro ně nový rozvrh hodin, kde byl kladen důraz na český jazyk, matematiku, angličtinu a prvouku (resp. přírodovědu a vlastivědu). K výuce jsme využívali Google Meet, kde měl každý učitel vytvořenou svoji místnost a žáci se do ní přihlašovali v určený čas. Přihlašovaly se vždy celé jednotlivé ročníky, pouze 1. ročník jsme rozdělili na dvě skupiny po čtyřech, neboť jsme chtěli zachovat pokud možno kvalitu výuky a nechtěli jsme tvořit vícečetné skupiny. Bylo to pro nás všechny něco nového, zejména hlasivky učitelů si přišly na své. Děti ale pracovaly vzorně, přihlašovaly se s takřka ideální přesností a zadané úkoly se snažily svědomitě plnit. Oproti jarní distanční výuce (zadávání práce přes internetové stránky školy na celý týden) to byl určitě krok kupředu a i rodiče byly s naším řešením distanční výuky takto spokojeni.

Školka pokračovala v tomto období prezenčně, bez jakýchkoliv omezení, jen tradiční akce jako Dušičková stopovaná či Příjezd svatého Martina musely proběhnout dopoledne a bez přítomnosti rodičů.

  1. 11. – 29. 11. 2020

Distanční výuka pro 3. – 5. ročník, prezenční výuka pro 1. a 2. ročník (učitelé respirátory, žáci roušky) a celou MŠ (děti i učitelé bez roušek či respirátorů).

Od středy 18. 11. se do školy vrátil 1. a 2. ročník prezenčně, ovšem bez TV (platilo to až do května) a zpěvu (platilo to až do konce školního roku). Výuka zejména pro paní učitelku Kašovou byla náročná, protože musela odučit prezenčně svoji třídu a odpoledne pak distančně angličtinu u II. třídy. Takovéto kombinace prezenční a distanční výuky byly charakteristické pro fungování většiny škol v celé České republice.

  1. 11. – 20. 12. 2020

Prezenční výuka pro celou ZŠ i MŠ.

Ve škole byla povinná ochrana úst (učitelé respirátory, žáci roušky) a musela být dodržena homogenita skupin. V MŠ stále platilo, že děti i učitelé mohou být po celou dobu bez ochrany úst. Jelikož byl zakázaný vstup třetích osob do budovy (pouze rodiče dětí v MŠ do školy mohli, ale s respirátorem), nekonalo se rodičovské sdružení a odpadly i všechny ostatní aktivity – bruslení, vánoční trhy, vánoční besídka. Na konci listopadu jsme stihli vánoční focení pro jednotlivce při dodržení všech bezpečnostních pravidel a ve skrytu duše jsme všichni doufali, že od ledna bude zase vše „normální“, takže jsme věřili, že plánované lyžování na Kozákově se na začátku ledna uskuteční…

  1. 12. – 3. 1. 2021

Na 21. a 22. 12. byly MŠMT vyhlášeny Dny boje proti covidu, což v praxi znamenalo zavření ZŠ i MŠ. Na tyto dva dny plynule navázaly vánoční prázdniny.

  1. 1. – 28. 2. 2021

Distanční výuka pro 3. – 5. ročník, prezenční výuka pro 1. a 2. ročník (učitelé respirátory, žáci roušky) a celou MŠ (děti i učitelé bez roušek či respirátorů).

Lyžování na Kozákově padlo a i předání vysvědčení ve škole muselo být díky situaci netradiční – I. třída si ho převzala osobně, II. třída dostala výpis z vysvědčení elektronicky (byl rozeslán na maily rodičů).  Období karnevalů bylo opět poznamenáno různými zákazy, takže karneval proběhl pouze ve školce, opět pouze dopoledne a opět bez přítomnosti rodičů.

  1. 3. – 11. 4. 2021

Distanční výuka pro celý 1. stupeň a pro předškoláky.

V tomto období bylo nutno přistoupit k distanční výuce pro předškoláky, což bylo opět něco nového. MŠMT po celou dobu vůbec nepamatovalo na vybavení školek výpočetní technikou, přesto od 1. 3. nařídilo distanční výuku pro předškoláky. Takovýto krok je pouze střípkem nesystémovosti a chaotičnosti v příkazech ministerstva, přesto jsme si i s tím dokázali poradit a distanční výuka pro předškoláky u nás fungovala. Opět jsme využili aplikaci Google Meet, paní učitelka si vytvořila vlastní místnost a každý den se s dětmi pomocí pracovních listů snažila plnit vše potřebné. Jsem moc rád, že i zde distanční výuka fungovala bez větších problémů.

  1. 4. – 2. 5. 2021

Prezenční výuka pro 1. stupeň (nutno dodržet homogenitu skupin, takže II. třída bez ŠD) a předškoláky (učitelé respirátory, žáci roušky, děti v MŠ bez ochrany úst, i když se chvíli uvažovalo i o tom…), ostatní děti MŠ bez osobní přítomnosti.

Od 12. dubna se do školy vrátili všichni žáci 1. stupně, povinná byla ochrana úst. Malotřídní školy dostaly výjimku, takže nemusela probíhat rotace (týden ve škole, týden doma) jako u úplných ZŠ nad 75 dětí 1. stupně, museli jsme se však všichni (zaměstnanci, žáci i děti v MŠ) dvakrát týdně testovat pomocí antigenních testů (pondělí a čtvrtek). Naštěstí nikdo nebyl pozitivní, protože to by znamenalo opětovné uzavření celé školy. Jelikož opět platila „dobrovolnost“ výuky (kdo se nechtěl nechat testovat, do školy chodit nemusel a absence byla brána jako omluvená), jsem moc rád, že se do školy vrátili všichni žáci a nikdo této „dobrovolnosti“ nevyužil.

Ve čtvrtek 22. 4. proběhlo on-line rodičovské sdružení, protože jinak bychom se za celý rok vůbec neviděli. S rodiči žáků 5. ročníku jsme se alespoň takto mohli rozloučit a popřát jim pevné nervyJ v dalším studiu jejich dětí na jiných školách. Připraveni jsou, takže se ničeho bát nemusí. Věřím také, že už to od září bude opět „normální“, ale už tolikrát jsem věřil, že spíš než víra to je moje zbožné přání…

V průběhu dubna také probíhal zápis do 1. ročníku bez osobní přítomnosti žáků a jsem rád, že se pomalu začíná projevovat otevření druhé třídy MŠ. Jeden rodič požádal o odklad PŠD (i když ne na naší škole) a do 1. ročníku se nám tak přihlásilo celkem deset nových prvňáků. Snad se přes prázdniny nic neočekávaného nestane a 1. září všechny přivítáme v I. třídě.

  1. 5. – 30. 6. 2021

Prezenční výuka pro ZŠ a MŠ (žáci a zaměstnanci roušky resp. respirátory a pravidelné testování jedenkrát týdně v pondělí, děti v MŠ bez ochrany úst a testování), povolena tělesná výchova venku, zpěv však ještě nikoli, zrušena homogenita skupin (i když byla i nadále doporučena).

Závěrečné shrnutí účasti na výuce ve školním roce 2020 – 2021 (zaokrouhleno na měsíce)

 

účast na výuce Berušky Ještěrky I. třída II. třída
prezenčně 8 8,5 7,5 5
distančně 0 1,5 2,5 5
bez výuky 2 0 0 0

 

V první polovině května proběhlo přijímání do MŠ a jsem rád, že jsem mohl vyhovět všem devíti žádostem, takže počet dětí pro příští rok se v MŠ nijak výrazně nezmění. V podstatě jsme na hranici kapacity, protože kromě kapacity ZŠ a MŠ vstupuje do hry i kapacita ŠJ, kde jsme takřka na jejím vrcholu. I to je tedy další bod k jednání, které nás bude čekat. Řešení bych měl, ale zda je reálné, to ukáže teprve čas.

Valná většina tradičních jarních akcí musela být sice zrušena (zejména Vlastík a plavání), přesto jsme se v rámci možností snažili dětem vynahradit týdny izolace. Školka vyjela do ZOO Chleby, uspořádali jsme pro ně Den dětí s překvapením (skákací trampolína za školou), proběhlo dopravní hřiště a na školní výlet jsme vyjeli na rafty na Labe (ze Dvora Králové na Kuks). Nechyběla ani tradiční stopovaná na konec školního roku.

Sběr papíru pokračoval i letos – sebrali jsme 770 kg papíru (0,50 hal/kg), 300 kg lepenky (zdarma) a 10 kg pet lahví (0,50 hal/kg). Máte-li stále ještě něco doma, přineste to do školy svázané v max. 10 kg balíčcích a pomozte podpořit naši činnost. I když cena za papír i pet lahve klesla a za karton nedostáváme nic, i nadále budeme ve sběru pokračovat.

Co říci závěrem?

Letošní školní rok byl úplně jiný. Získali jsme novou zkušenost s distanční výukou i celkovou situací v republice. Z hlediska školství mě zklamala komunikace s naším ministerstvem – většina zásadních informací proběhla nejprve médii, ministr s námi komunikoval zpočátku velmi málo a většina opatření byla podávána velmi chaoticky. Otvírání i zavírání škol někdy probíhalo „ze dne na den“, aniž by se někdo pozastavil nad provozem. Toto však bylo příznačné bohužel nejen pro školství. Na druhou stranu musím říci, že hluboce smekám před našimi žáky, neboť celé období distanční výuky zvládli výborně, pracovali zodpovědně, a i když jsme na konci byli všichni unavení, snažili se uložené úkoly plnit a vše zadané zvládli. Přesvědčil jsem se o tom po jejich návratu do školy, kdy nebyly výraznější nedostatky v probraném učivu, a do konce roku jsme stihli v rámci možností vše doprocvičit. Určitě to není takové, jako kdyby chodili do školy, ale nikdy jsem od nich nezaznamenal nešvary, které jsem slyšel od ostatních kolegů (nepřipojování se na výuku, záměrné vypínání kamery a zvuku, neodevzdávání zadané práce apod.). Moc všem žákům děkuji za jejich poctivý přístup a věřím, že se jim to jednou v životě vrátí…

A na úplný závěr bych rád poděkoval i ostatním. V první řadě bych chtěl poděkovat všem mým spolupracovníkům – paní učitelce, paní vychovatelce, paním učitelkám ve školce, paním kuchařkám a paním školnicím. Bez jejich poctivé práce si nedovedu chod školy vůbec představit.

Zájmové kroužky letos kvůli situaci nemohly být, přesto věřím, že pokud to situace dovolí, všichni, kdo nám pomáhali, nám zůstanou věrni a příští rok se na ně budu moci opět spolehnout.

Dík patří Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, neboť i obec má lví podíl na spoustě akcí – od drobné, neviditelné dennodenní práce po třeba vybudování nového sportovního koutku u školy. Děkuji sponzorům za příspěvky. Děkuji rodičům, že jim osud školy není lhostejný a pomáhají, kde se dá. Děkuji PPP Semily za výbornou celoroční spolupráci. V neposlední řadě děkuji i vám všem, kdo jste pomáhali a pomáháte škole v tom, aby vzkvétala. Ještě jednou DĚKUJI a věřím, že všichni společně uděláme vše pro to, aby příští rok byl bohatší než ten letošní a aby dětem nemizel úsměv z tváře a sluníčko z duše.

Přeji vám krásné klidné prázdniny, pohodovou dovolenou a v září zase na viděnou.

Mgr. Pavel Vaněk

ředitel školy

PS: Ještě jen pro připomenutí – školka bude uzavřena od 12. července do 13. srpna 2021. Ve středu 25. srpna 2021 od 16:30 se ve školce koná rodičovské sdružení pro rodiče nových Berušek a Ještěrek – účast je nutná!

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email