Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V pátek 28. dubna se v naší školní družině konala oslava Filipojakubské noci-pálení čarodějnic. Děti v rámci pracovní a výtvarné výchovy vyráběly a kreslily čarodějnice, které se jim moc povedly. Po skončení vyučování se děti sešly na školní zahradě v čarodějných kostýmech. Hravé odpoledne jsme zahájili promenádou čarodějnic a čarodějů. Poté následovala rozcvička. Pro malé čaroděje a čarodějky bylo připraveno 6 různých stanovišť, kde si mohli vyzkoušet důležité čarodějnické dovednosti-skládání obrázků, lovení pavouků, poznávání stínů, létání na koštěti, házení potravou do kotle a zametání koštětem. Za každý splněný úkol dostali sladkou odměnu. Po splněných úkolech jsme zapálili oheň, ve kterém jsme nejdřív upálili vyrobenou čarodějnici a pak si opekli špekáčky. Na závěr dostali všichni čarodějný perník. Počasí nám přálo a moc jsme si to užili.

Print Friendly, PDF & Email