Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Kultura 2023/2024

V pondělí 4. září jsme zahájili školní rok 2023/2024. Po úvodním zvonění jsme s paní starostkou a paní učitelkou I. třídy Milenou Kašovou všechny přítomné uvítali a popřáli jim klidný a pohodový nový školní rok. Paní starostka předala novým prvňákům upomínkové předměty a pak jsme si společně nastínili, jak to bude v letošním školním roce. Snad vše proběhne „normálně“ a budeme moci splnit vše, co jsme si předsevzali. Poté paní starostka navštívila i nové Berušky a Ještěrky a i jim popřála úspěšný nový školní rok.

Přeji Vám všem usměvavý školní rok a moc se těším na všechny akce, které nás (snad) čekají🙂

Pokračování

Vážení rodiče, milí žáci a Vy všichni, komu není chod naší školy lhostejný,

dovolte mi, abych Vám s koncem prázdnin poskytl pár informací, co se vše ve škole o prázdninách událo a co nás čeká na začátku školního roku. Rád bych Vám na tomto místě osvětlil pár faktů, vyvrátil pár mýtů (i když to většinou nedělám a nechávám je žít svým životem) a upozornil na nadcházející události. Pokračování