Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

ZŠ 2023/2024

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 nešla celý den v Tatobitech elektřina, a tak jsme toho trochu využili a v rámci výchovného poradenství jsme si společně  popovídali a zahráli hry. Nejprve jsme si všichni sedli do kruhu a povídali si o tom, co se nám ve škole líbí a co ne. Pak jsme si povídali o přísloví: „Lež má krátké nohy a daleko nedojde“. Co si pod tím představíte? Je správné lhát? Lhali jste někdy a jak to dopadlo? Poznáte, když někdo lže? Proč lidi lžou? Kdy může lež uškodit?  Pokračování

Ve středu 27.září 2023 jsme se zúčastnili akce PPP Semily v rámci MPP a výchovného poradenství nazvané Naše tělo v bezpečí.
Ráno jsme se všichni sešli ve škole a vyrazili jsme na Kozákov. Počasí bylo nádherné, takže vrchol Kozákova jsme dorazili už po hodině a půl. A to jsme stihli po cestě i malinko posvačit a pokochat se krásným výhledem :).
A jaké aktivity děti čekaly na vrcholu Kozákova?

Pokračování

Od 2. října začínají ve škole a školce fungovat kroužky:

ŠKOLKA

 anglický jazyk: průběžně dopoledne dle ŠVP PV

logopedie: individuálně dle potřeby

ŠKOLA

 anglický jazyk: pátek – 1. ročník 12:30 – 13:15, 2. ročník 13:15 – 14:00

zumba: úterý 15:30 – 16:30

flétna: středa (1. – 2. ročník) a pátek (3. – 5. ročník) – v rámci a případně po HV

míčové hry – házená: pondělí 1x za 14 dní – 13:15 – 14:15 (od 9. 10.) a pondělí 1x za 14 dní 15:15 – 16:15 (od 2. 10.)

keramika: čtvrtek 13:00 – 15:00 – Stica, Svobodová, Varečková, Hájek, Jirman, Jonová, Drahoňovská, Bušková

pátek 13:00 – 15:00 – Zunová, Klementová, Cimbálová, Vašičková, Tomešová, Kudrnáčová, Picková Na, Picková Ne, Brožek

Každoročně se na začátku školního roku vydáváme na Výlet za poznáním (sama sebe). Tak i letos jsme po zahájení školního roku vyrazili na tři dny (středa 6.9.  – pátek 8. 9.) na chatu Bára na Benecku. Jezdíme sem již několik let, neboť zde máme krásné zázemí a ubytování a příjemný a ochotný personál. Cílem Výletu za poznáním je začlenit nové prvňáky do školy a průběžně plnit plány environmentální výchovy, minimálního preventivního programu a výchovného poradce. Po celé tři dny jsme proto soutěžili, hráli si, plnili různé úkoly, výletovali  a učili se, jak se máme k sobě navzájem chovat, pomáhat si a spolupracovat při soutěžích a hrách. Pokračování