Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Ve středu 28. 6. se děti 1. stupně ZŠ setkaly na víceúčelovém hřišti, aby poměřily své síly v jednotlivých sportovních disciplínách. Běhu na 40 m, vytrvalostním běhu na 350 m, skoku do dálky, skoku z místa, hodu míčkem a člunkovým během na 4x 10 m. Šlo nám o centimetry, metry, sekundy a minuty. Ale hlavně nám šlo o POHYB. Děti bojovaly s nadšením o nejlepší výsledky. Vítězové z každého ročníku obdrželi čokoládové medaile a nechyběly ani malé sladkosti pro ostatní sportovce. Dopoledne se vydařilo, počasí nám přálo, děti (ač unaveni) se usmívaly – co více si můžeme přát.

Print Friendly, PDF & Email