Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

MŠ 2017/2018

V tento čas plný očekávání na sluneční paprsky jsme se s Beruškami rozhodly, že jaru malinko pomůžeme a tu starou zamračenou paní Zimu spálíme a utopíme, protože i pro nás je letošní zima velice dlouhá a taková celá pochmurná :-(.
Ve školce jsme si Morenu vyrobily z papírových trubek a zmačkaných novin a na sebe jsme jí oblékly starý roztrhaný župan, který přinesla Maruška po svém tatínkovi. Přilepily jsme jí vlasy, nakreslily obličej a celou jsme ji dozdobily kousky látek.

Pokračování

Blíží se nám Velikonoce, období lidových tradic a vítání jara. I my Berušky se opravdu moc těšíme, až budeme moci vylétnout ven bez čepic a rukavic. Bohužel, ale počasí se ne a ne umoudřit, tak jsme si dlouhé čekání na opravdové jaro zkrátily velikonoční dílničkou (nejen) pro malé Berušky.

Spíše to vypadalo, že hrát si přišly hlavně maminky a dva tatínci. My Berušky jsme nejdříve vypomohly v mačkání papírů a potom jsme už nedočkavě čekaly, až se budeme moci začít patlat v hlíně.

Pokračování

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková organizace v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo v mateřské škole) je nutné závazně podat do 4. 5. 2018
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád oznamuji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, a to v kanceláři ředitele školy dne 10. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 hodin

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web, úřední deska a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 15. 5. 2018. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení. 

Ve čtvrtek 22. března se otevřely dveře pro naše budoucí Berušky. Celé dopoledne bylo věnováno pouze jim – paní učitelka se seznámila s dětmi a rodiči a v příjemné atmosféře klidu a pohody si děti vyzkoušely hračky a porozhlédly se po školce, aby věděly, kde budou jíst, kde si hrát a kde po obědě odpočívat.

Letos se Dne otevřených dveří zúčastnily čtyři potenciální Berušky. Věřím však, že to není konečné číslo. Vše rozhodne až rozhodovací řízení (zápis), které se bude konat v květnu. Do 4. května je třeba přinést do školy řádně vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ. Kritéria jsou již delší dobu přístupné na stránkách školy nebo na úřední desce. Kapacitně budeme moci přijmout deset dětí. Kdo nemá přístup k internetu, bude si moci potřebné formuláře vyzvednout ve školce nebo v ředitelně školy. 
Milé Berušky, těšíme se na Vás:-)

Úterý 20. března 2018 byl velký den pro naše Berušky. Díky iniciativě paní učitelky Venduly byly totiž přihlášené na 17. ročník divadelní přehlídky (nejen) turnovských školek Mateřinka 2018. 

O čem že Mateřinka je? Je to představení toho, co se děti ve školce během roku naučily a co si připravily třeba na besídku nebo pro maminky. A nebo jen tak:-) A jelikož naše Berušky po celý rok nezahálí, rozhodly se, že do velkého divadla vyrazí s pohádkou Včelí medvídci, kterou tak krásně zahrály na Vánoční besídce.

Pokračování

Dnes ráno k nám do školky přišly úplně jiné děti, než jaké známe. Je pravda, že ne všechny použily ke svému příchodu nohy – vlastně ani ne všechny ke svému příchodu použily dveře:-). Však posuďte sami…
Dveřmi přiletěly pouze dvě překrásné berušky sedmitečné. Jedna se jmenovala Kristýnka a druhá si říkala Nikolka, oběma to velice slušelo a jejich ladné taneční kreace doplňoval barevný motýlek Kristýnka Nováková.

Pokračování

Už je tu pro nás Berušky zase to veselé období plné masek, strašidel a převleků. I k nám do školy se vrátil náš barevný kamarád Srdíčko, který nám připomněl, že bychom se měly připravit na pořádné karnevalové veselí :-).

Pokračování

Klaun Srdíčko zve všechny rodiče s dětmi na karnevalovou dílničku.
termín konání: pondělí 29. ledna 2018 od 16:00
místo: prostory mateřské školy
s sebou: dobrou náladu a úsměv – vše ostatní seženeme ve školce:-)

Zlehounka se nám blíží čas plný vůně, kouzel a přání. I u nás Berušek se už pomaličku připravujeme na tento nádherný třpytivý čas. A proto jsme se nemohly dočkat svatého Martina, zda-li přijede na bílém koni se sněhovou nadílkou.

Pokračování