Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

MŠ 2021/2022

Školní rok 2021/2022 byl úspěšně zahájen i ve třídě Berušek .

Setkali jsme se v hojném počtu a přivítali jsme nové, ale i stávající děti. Také do třídy berušek nastoupila nová paní učitelka.  Adaptace všech dětí proběhla klidně, děti se do Mateřské školy moc těšily.

Pokračování