Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

mimořádná situace si žádá mimořádná opatření. Jelikož nikdo neví, jak dlouho budou mimořádná opatření trvat, je nutné přijmout takové kroky, které by zabezpečily chod školy i po konci mimořádných opatření. Aktuálně se to týká zápisu do 1. ročníku a přijímání do MŠ. Pokud se Vás jedno nebo druhé týká, postupujte následovně.

2020_05_05 – INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zápis do 1. ročníku

Vzhledem k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 vydané 18. 03. 2020, č. j.: MSMT-12639/2020-1, proběhne Zápis k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zásadní změna je v tom, že je nutné organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podávání žádostí o přijetí či o odklad bude probíhat v zákonem stanoveném období

od 1. do 30. 04. 2020.

Pokud žádáte o přijetí do 1. ročníku, stáhnete si tři (Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ; Přihláška k zápisu; Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) dokumenty, které vyplníte, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky na budově školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty poslat i mailem nebo datovou schránkou.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, stáhnete si tři (Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ; Přihláška k zápisu; Žádost o odklad povinné školní docházky) dokumenty, které vyplníte, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky na budově školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty poslat i mailem nebo datovou schránkou. Pokud žádáte o odklad školní docházky, nedílnou součástí žádosti je i doporučení lékaře a PPP.

Na základě dodaných a správně vyplněných tiskopisů vydám ve stanovené době Rozhodnutí – Přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte nebo Rozhodnutí – Odklad začátku povinné docházky o jeden školní rok. Rozhodnutí o odkladu je možné vydat až po dodání vyplněných formulářů a obou doporučení. Pokud Vám doporučení chybí, přeruším řízení do doby jejich dodání. Teprve poté vydám rozhodnutí o odkladu. V Žádosti uvádíte e-mail, na který Vám do 7. 5. 2020 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude vydáno Rozhodnutí a kdy a jak dojde k jeho předání.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a prostory školy.

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy.

Mgr. Pavel Vaněk

dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku ZŠ

přihláška k zápisu

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

žádost o odklad povinné školní docházky

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání v ZŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE ROZHODNUTÍ
5/20 přijetí
6/20 přijetí
7/20 přijetí
8/20 přijetí
9/20 přijetí
10/20 přijetí

 

V Tatobitech dne 4. května 2020

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

 

Přijímání do mateřské školy

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková organizace oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo po telefonické konzultaci získat od ředitele školy – zájemcům bude zanecháno v poštovní schránce u hlavního vchodu do školy) je nutné závazně podat do 15. 5. 2020.

Vyplněnou Žádost (včetně potvrzení od lékaře!!! Pokud není možné, postupujte podle přílohy Opatření MŠ ze dne 4. 4. 2020, POZOR ale na změnu z 5. 5. 2020)) vhoďte do stanoveného termínu do poštovní schránky u hlavního vchodu školy. Pokud máte elektronický podpis, můžete Žádost poslat i mailem nebo datovou schránkou. V Žádosti uvádíte e-mail, na který Vám do 18. 5. 2020 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude vydáno Rozhodnutí a kdy a jak dojde k jeho předání. Vše bude záležet na situaci v ČR, zda již budou otevřené školy.

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy.

Mgr. Pavel Vaněk

2020_2021 – kritéria

2020_2021 – žádost o přijetí do MŠ

2020_04_04 -příloha – Opatření MŠ

2020_04_04 -Detsky_ockovaci_kalendar

2020_05_05 – Informace odboru školství_očkování

 

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE ROZHODNUTÍ
27/20 přijetí – 2
11/20 přijetí – 2
30/20 přijetí – 2
17/20 přijetí – 2
19/20 přijetí – 3
12/20 přijetí – 3
23/20 přijetí – 4
16/20 přijetí – 4
21/20 nepřijetí
22/20 nepřijetí
29/20 nepřijetí
13/20 nepřijetí
28/20 nepřijetí
24/20 nepřijetí
25/20 nepřijetí
15/20 nepřijetí
31/20 nepřijetí
26/20 nepřijetí
14/20 nepřijetí
20/20 nepřijetí
18/20 nepřijetí

 

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 22. 5. 2020. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.

V Tatobitech dne 21. května 2020

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

Print Friendly, PDF & Email