Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

mimořádná situace si žádá mimořádná opatření. Jelikož nikdo neví, jak dlouho budou mimořádná opatření trvat, je nutné přijmout takové kroky, které by zabezpečily chod školy i po konci mimořádných opatření. Aktuálně se to týká zápisu do 1. ročníku a přijímání do MŠ. Pokud se Vás jedno nebo druhé týká, postupujte následovně.

Zápis do 1. ročníku

Vzhledem k metodickému materiálu Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2021/2022 vydané 05. 03. 2021, č. j.: MSMT-6651/2021-1, proběhne Zápis k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zásadní změna je v tom, že je nutné organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podávání žádostí o přijetí či o odklad bude probíhat v zákonem stanoveném období

od 1. do 30. 04. 2021.

Pokud žádáte o přijetí do 1. ročníku, stáhnete si dva (Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ;  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) dokumenty, které vyplníte, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky na budově školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty poslat i mailem nebo datovou schránkou.

Dokumenty ke stažení:

dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku ZŠ

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, stáhnete si tři (Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ; Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání; Žádost o odklad povinné školní docházky) dokumenty, které vyplníte, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky na budově školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty poslat i mailem nebo datovou schránkou. Pokud žádáte o odklad školní docházky, nedílnou součástí žádosti je i doporučení lékaře a PPP.

Dokumenty ke stažení:

dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku ZŠ

žádost o odklad povinné školní docházky

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Na základě dodaných a správně vyplněných tiskopisů vydám ve stanovené době Rozhodnutí – Přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte nebo Rozhodnutí – Odklad začátku povinné docházky o jeden školní rok. Rozhodnutí o odkladu je možné vydat až po dodání vyplněných formulářů a obou doporučení. Pokud Vám doporučení chybí, přeruším řízení do doby jejich dodání. Teprve poté vydám rozhodnutí o odkladu. V Žádosti uvádíte e-mail, na který Vám do 7. 5. 2020 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude vydáno Rozhodnutí a kdy a jak dojde k jeho předání.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a prostory školy.

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy.

Mgr. Pavel Vaněk

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání v ZŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, pro školní rok 2021/2022:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE ROZHODNUTÍ
11/21 přijetí
12/21 přijetí
13/21 přijetí
14/21 přijetí
15/21 přijetí
16/21 přijetí
17/21 přijetí
18/21 přijetí
19/21 přijetí
20/21 přijetí

 

V Tatobitech dne 3. května 2021

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

 

Přijímání do mateřské školy

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková organizace oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo po telefonické konzultaci získat od ředitele školy – zájemcům bude zanecháno v poštovní schránce u hlavního vchodu do školy) je nutné závazně podat do 15. 5. 2021.

Vyplněnou Žádost (včetně potvrzení od lékaře!!! ) vhoďte do stanoveného termínu do poštovní schránky u hlavního vchodu školy. Pokud máte elektronický podpis, můžete Žádost poslat i mailem nebo datovou schránkou. V Žádosti uvádíte e-mail, na který Vám do 21. 5. 2021 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude vydáno Rozhodnutí a kdy a jak dojde k jeho předání. Vše bude záležet na situaci v ČR, zda již budou otevřené školy.

Dokumenty ke stažení:

2021_2022 – kritéria

2021_2022 – žádost o přijetí do MŠ

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy.

Mgr. Pavel Vaněk

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, pro školní rok 2021/2022:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE ROZHODNUTÍ
22/21 přijetí – 5
23/21 přijetí – 5
24/21 přijetí – 5
25/21 přijetí – 2
26/21 přijetí – 4
27/21 přijetí – 2
28/21 přijetí – 6
29/21 přijetí – 5
30/21 přijetí – 3

 

 

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 21. 5. 2021. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.

V Tatobitech dne 18. května 2021

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

Print Friendly, PDF & Email