Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V pondělí 28. 6. proběhl na naší škole tradiční atletický pětiboj, kterého se účastnily děti 1. stupně ZŠ. Počasí nám přálo, a tak všechny disciplíny proběhly na čerstvém vzduchu v areálu naší školy. Děti si mohly mezi sebou poměřit síly v 5 disciplínách – běhu na 40 m, běhu na 350 m, skoku z místa, skoku do dálky a hodu míčkem. Soutěžilo se na čas a na výkon. Po celou dobu panovala dobrá nálada a bylo vidět, jak si to všichni užívají. Ještě víc si to chtěl však užít i pan ředitel. Skočil do dálky a přitom si natrhl stehenní sval (zřejmě se zapomněl podívat do občanky🤣😀).

Ti nejšikovnější a nejrychlejší byli oceněni sladkými medailemi. Ostatním dětem to ale nemuselo být líto, jelikož i pro ně byla připravena sladká odměna. Na závěr si pro nás, učitele, připravili žáci 5. ročníku 4 disciplíny, které jsme museli splnit. Hledali jsme každý svého žáka po celé škole, prováděli jsme slalom s tenisákem, přetahovali se s páťáky a předváděli pantomimu. Moc jsme si to užili. Bylo to velmi milé a nečekané.

Jak to dětem šlo? To vám prozradí naše fotografie.

Print Friendly, PDF & Email