Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V dubnu a květnu se koná přijímací řízení do základní školy a mateřské školy (i dle Lex Ukrajina).

ŠKOLA

ZÁPIS do l. ročníku Masarykovy základní školy a mateřské školy v Tatobitech pro školní rok 2023/ 2024 se koná v I. třídě (v l. poschodí)

ve středu 5. dubna 2023 od 14 do 16 hodin.

Zapsány mohou být děti, které dovrší do 31. srpna 2023 šest let věku. Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud se rodiče s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (tj. obce Tatobity, Žlábek) rozhodnou dát zapsat dítě do jiné školy, oznámí tuto skutečnost ústně do 3. dubna 2023 a písemně to potvrdí do 30. dubna 2023 řediteli Masarykovy základní školy a mateřské školy v Tatobitech.

Mgr. Pavel Vaněk, MBA, ředitel školy

Desatero pro prvňáčky a jejich rodiče

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání v ZŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, pro školní rok 2023/2024:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE ROZHODNUTÍ
6/23 přijetí
7/23 přijetí
8/23 přijetí
9/23 přijetí
10/23 přijetí
11/23 přijetí
12/23 přijetí
13/23 přijetí
14/23 přijetí

 

V Tatobitech dne 6. dubna 2023

Mgr. Pavel Vaněk, MBA, ředitel školy

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

 Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková organizace v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo v mateřské škole) je nutné závazně podat 12. 5. 2023.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád oznamuji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, a to v kanceláři ředitele školy dne 15. 5. 2023 od 10:00 do 12:00 hodin.

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web, úřední deska  a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 19. 5. 2022. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.

Mgr. Pavel Vaněk, MBA, ředitel školy

2023_2024 – kritéria

2023_2024 – žádost o přijetí do MŠ

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tatobity, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, pro školní rok 2023/2024:

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE ROZHODNUTÍ
17/23 přijetí – 2
18/23 přijetí – 2
19/23 přijetí – 2
20/23 přijetí – 3
21/23 přijetí – 2
22/23 přijetí – 2
23/23 přijetí – 2
24/23 přijetí – 3
25/23 přijetí – 2
26/23 přijetí – 3
27/23 přijetí – 2
   

 

 

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 19. 5. 2023. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se s výsledky řízení.

V Tatobitech dne 18. května 2023

Mgr. Pavel Vaněk, MBA, ředitel školy

Print Friendly, PDF & Email