Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

admin

Když letos nedopadla Itálie, rozhodli jsme se, že výlety budou dva a pokud možno poznávací a cestovací a objevovací a … prostě fajn. V pondělí 18. června jsme proto vyrazili do Sadové a v pátek 22. června na Říp:-)

Pokračování

Jako každoročně, i letos jsme pro naše Berušky a školáky měli připravenou dopravní výchovu. A i letos to bylo rozdělené do dvou částí. Berušky v úterý 5. června vyrazily na dopravní hřiště do Turnova, kde jezdily na skautském ostrově pod vedením instruktorů ze Žluté ponorky. A protože je třeba vždy a vše pořádně zopakovat, v pátek 8. června vyrazily Berušky na fotbalové hřiště v Tatobitech, kde pro ně bylo připravené cvičné hřiště od MDDH Svišť.

Pokračování

Ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května se konal jedenáctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2018. Do nové dekády i Vlastík vstoupil v novém hávu. Z organizačních důvodů se centrem místo tatobitské školy stal tatobitský kulturní dům, kde všichni zúčastnění spali, jedli a odkud vyráželi plnit venkovní úkoly, které si pro ně Vlastík přichystal. 
Letos se nám sešlo symbolických jedenáct týmů od Liberce po Mladou Boleslav. Je dobře, že si Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených škol a ty se k nám rok co rok vracejí. A co že to ten Vlastík je?

Pokračování

Krásné prožití vánočních svátků,
šťastný nový rok plný pohody, lásky,
zdraví a spokojenosti Vám všem přejí

žáci a všichni zaměstnanci
Masarykovy základní a mateřské školy

PS: Vánoční prázdniny jsou od 23.12.2017 do 2.1.2018

Ve čtvrtek 21. prosince jsme se všichni sešli v krásném prostředí tatobitského kulturního domu na tradiční vánoční besídce pro rodiče a přátele školy.
Besídka začala úderem čtvrté hodiny úvodním slovem ředitele školy. Po krátké zdravici již jeviště patřilo Beruškám, které si připravily pásmo s názvem Podzim. Po Beruškách nastoupili školáci s první částí básniček a koled a tanečním vystoupením I. třídy „Sněhulák“. Když školáci odešli, opět přišly Berušky, tentokrát s pásmem básniček a písniček o zimě. Že se ve škole pouze neučíme, dokázaly členky zájmového útvaru zumby pod vedením paní Ladislavy Šebkové a poté opět zarecitovali a zazpívali školáci.

Pokračování