Masarykova škola Tatobity

Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

 

Ve středu 27.září 2023 jsme se zúčastnili akce PPP Semily v rámci MPP a výchovného poradenství nazvané Naše tělo v bezpečí.
Ráno jsme se všichni sešli ve škole a vyrazili jsme na Kozákov. Počasí bylo nádherné, takže vrchol Kozákova jsme dorazili už po hodině a půl. A to jsme stihli po cestě i malinko posvačit a pokochat se krásným výhledem :).
A jaké aktivity děti čekaly na vrcholu Kozákova?

Pokračování

Ve čtvrtek jsme se sešli v Malířově zahradě, abychom pomohli smutné princezně najít její poztrácené korále. Naštěstí přišlo pomocníků víc než dost. Nebylo to ale vůbec jednoduché! Vždyť se princezně korále rozutekly do všech koutů… Pokračování

Od 2. října začínají ve škole a školce fungovat kroužky:

ŠKOLKA

 anglický jazyk: průběžně dopoledne dle ŠVP PV

logopedie: individuálně dle potřeby

ŠKOLA

 anglický jazyk: pátek – 1. ročník 12:30 – 13:15, 2. ročník 13:15 – 14:00

zumba: úterý 15:30 – 16:30

flétna: středa (1. – 2. ročník) a pátek (3. – 5. ročník) – v rámci a případně po HV

míčové hry – házená: pondělí 1x za 14 dní – 13:15 – 14:15 (od 9. 10.) a pondělí 1x za 14 dní 15:15 – 16:15 (od 2. 10.)

keramika: čtvrtek 13:00 – 15:00 – Stica, Svobodová, Varečková, Hájek, Jirman, Jonová, Drahoňovská, Bušková

pátek 13:00 – 15:00 – Zunová, Klementová, Cimbálová, Vašičková, Tomešová, Kudrnáčová, Picková Na, Picková Ne, Brožek

Každoročně se na začátku školního roku vydáváme na Výlet za poznáním (sama sebe). Tak i letos jsme po zahájení školního roku vyrazili na tři dny (středa 6.9.  – pátek 8. 9.) na chatu Bára na Benecku. Jezdíme sem již několik let, neboť zde máme krásné zázemí a ubytování a příjemný a ochotný personál. Cílem Výletu za poznáním je začlenit nové prvňáky do školy a průběžně plnit plány environmentální výchovy, minimálního preventivního programu a výchovného poradce. Po celé tři dny jsme proto soutěžili, hráli si, plnili různé úkoly, výletovali  a učili se, jak se máme k sobě navzájem chovat, pomáhat si a spolupracovat při soutěžích a hrách. Pokračování

V pondělí 4. září jsme zahájili školní rok 2023/2024. Po úvodním zvonění jsme s paní starostkou a paní učitelkou I. třídy Milenou Kašovou všechny přítomné uvítali a popřáli jim klidný a pohodový nový školní rok. Paní starostka předala novým prvňákům upomínkové předměty a pak jsme si společně nastínili, jak to bude v letošním školním roce. Snad vše proběhne „normálně“ a budeme moci splnit vše, co jsme si předsevzali. Poté paní starostka navštívila i nové Berušky a Ještěrky a i jim popřála úspěšný nový školní rok.

Přeji Vám všem usměvavý školní rok a moc se těším na všechny akce, které nás (snad) čekají🙂

Pokračování

Vážení rodiče, milí žáci a Vy všichni, komu není chod naší školy lhostejný,

dovolte mi, abych Vám s koncem prázdnin poskytl pár informací, co se vše ve škole o prázdninách událo a co nás čeká na začátku školního roku. Rád bych Vám na tomto místě osvětlil pár faktů, vyvrátil pár mýtů (i když to většinou nedělám a nechávám je žít svým životem) a upozornil na nadcházející události. Pokračování