Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

V úterý 1. září 2020 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku. A letos proběhlo netradičně. Během prázdnin jsme totiž ve škole pilně pracovali, abychom se mohli zapsat do dějin tatobitského školství😀 Podařilo se nám sehnat potřebná razítka a díky kvalitní práci stavbařů, topenářů a malířů jsme během prázdnin proměnili ložnici MŠ v novou třídu Ještěrek😀 Takže se slušelo zahájit nový školní rok tak, aby skutečnost, že poprvé v dějinách tatobitské školy máme dvě třídy, nezůstala zapomenuta.

Všichni jsme se sešli před školou – Berušky, Ještěrky, školáci a rodiče – a nový školní rok zahájila svým projevem paní starostka. Nejprve shrnula vše, co se během prázdnin podařilo udělat, a pak poděkovala všem, kteří se o to zasloužili. Velký dík patří tak všem zaměstnancům školy, kteří i v době své dovolené přijeli do školy a přiložili ruku k dílu. Od paní starostky všichni obdrželi kytičku a osobní poděkování. Na závěr poděkoval za všechny zaměstnance paní starostce pan ředitel a pozval všechny přítomné, aby si prohlédli novou třídu a na vlastní oči posoudili, zda se práce povedla. Budu moc rád, když se ukáže, že to byla cesta správným směrem a tatobitské školství bude mít tak o budoucnost postaráno😀

Po slavnostní prohlídce nové třídy odešly Berušky do své třídy, Ještěrky už také zůstaly v novém a všichni školáci se přesunuli do I. třídy, kde pokračovalo „tradiční“ zahájení školního roku. Po úvodním slovu pana ředitele předala paní starostka spolu s radní paní Egrtovou novým prvňákům dárečky a předala slovo paní učitelce Mileně Kašové. Ta také přivítala nové prvňáčky a zahrála si s nimi pohádku O veliké řepě. Slavnostní den se pomalu chýlil ke konci, takže jsem se s dětmi rozloučili a připomněli jim, že už zítra odjíždíme na Výlet za poznáním (sama sebe)…😀

Přeji všem, aby se jim ve škole líbilo, a budu věřit, že letošní školní roku bude klidnější a pohodovější než ten minulý…

Print Friendly, PDF & Email